Portugisiske ungdommer til klimasøksmål mot Norge og 32 andre land

«Bryter menneskerettighetene»: Begrunnelsen er at landene ikke har klart å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for «bekjempelse av katastofal, global oppvarming».