Hvem kan løse klimakrisen? Og hvorfor har vi egentlig en slik krise når forskerne sier den kan løses?

(ANNONSE) Boken «HVEM KAN LØSE KLIMAKRISEN? Klima og lederskap i en krevende tid», gir svar, fjerner proppen og angir løsninger.

Boka kan du bestille her

Forfatter Jørgen M. B. Grønneberg sier dette om bakgrunnen for at vi har en klimakrise:

  • Grunnen til at vi har en klimakrise er fordi «klima» ikke «betaler seg», hverken for statsledere som vil gjenvelges, eller for foretaksledere som vil beholde jobben sin, og heller ikke for folk flest som helst vil ha det litt bedre i morgen enn i dag.
  • Statsledere blir ikke gjenvalgt på et program som prioriterer tiltak for å nå langsiktige utslippsmål, på bekostning av kortsiktig bedring i livs- og levestandard for sine velgere.
  • Foretaksledere blir ikke lenge i jobben ved å vise til betydelige reduksjon i utslipp av klimagasser, med dundrende underskudd som konsekvens.
  • Folk flest som velgere og forbrukere,  gir ikke «klima» en prioritet som statsledere og bedriftsledere behøver å ta tilstrekkelig hensyn til for å bli i sine posisjoner.
  • FNs klimaregime er dessuten svært langt ifra å levere på egne klimaambisjoner. Lite tilsier at dette vil endre seg.

Her er et utdrag fra boken:

Annonse

«Planøkonomiske modeller for prising av klimautslipp er det mange av. Flere er på vei. Ingen virker etter sin hensikt.

Men det vil være enkelt, effektivt og lett kontrollerbart å belaste alle primærkilder for klimagasser med deres faktiske klimakostnader i alle næringskjeder frem til forbruk; fossile som fornybare og industrielle.

I klartekst: Alle klimakostnader som vil påløpe i næringskjedene, belastes direkte på kullet så vel som på vannkraften som produseres, og klimakostnaden betales derved av kjøperen av kullet og vannkraften. Da blir klimavennlige produkter og tjenester konkurransedyktige, mens klimaskadelige etter hvert vil opphøre slik at ressurser fristilles til fordel for grønn vekst. Dette kalles omstilling.

Forbruk blir bærekraftig fordi kun grønt betaler seg.

Et slikt system vil være rettferdig fordi alle kilder må betale for eget «avfall» uansett mye eller lite og hvor det oppstår. Systemet vil blant annet føre til at norsk aluminium basert på vannkraft vil blomstre, mens asiatisk basert på kull vil visne; motsatt av i dag.»

Boken er tydelig på at det ikke er noen quick fix for å redde klimaet. Men det er uakseptabelt for deg, dine nærmeste og din etterslekt, hvis verdenstemperaturen stiger med mer enn + 2℃.

Nå går det mot +3,2 ℃, og det er farlig varmt.

Forfatter av «HVEM KAN LØSE KLIMAKRISEN», Jørgen M. B. Grønneberg, har vært strategisk rådgiver i Norden i flere tiår – for ledere innen finans, energi, IKT, maritime næringer, og for regjeringer.

Boka kan du bestille her