Vil vite mer om fuglekollisjoner

Ivar Myklerud, MD: «Miljødirektoratet ønsker bedre oversikt over omfanget av fuglekollisjoner i vindparker.»