Grønne arbeidsplasser og klimavalg 2021

«Jeg antar at du da vil se på Stortingsvalget 2021 enda mer som et klimavalg, og ergo et industrivalg og et investeringsvalg», skriver Andrew P. Kroglund i denne kronikken.