Sofie Krumsvik, Therese Hugstmyr Woie og Sigrid Losnegård. Foto: Alva Thingnes Førsund.

Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden

– Vi har regnet på at dersom man sløyfer dagbruddsdriften så er det så stor reduksjon i mengden avfall at det ikke er nødvendig med å dumpe noe gruveavfall i fjorden. Alt avfallet vil da få plass i landdeponiet som uansett er planlagt kombinert med tilbakefylling i gruvegangene. Dette bør være nok til å stanse dumpinga, fordi forurensingsloven tillater ikke forurensing som er unødvendig, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, i en melding. 

Fredag 3. september sendte NU et nytt brev til Klima- og miljødepartementet som de mener bør føre til at utslippstillatelsen i Førdefjorden blir trukket tilbake.  

Advokatfirmaet Glittertind har hatt oppdraget med å skrive brevet. I brevet brukes Nordic Minings (Nordic Rutile AS, NRU) egne tall fra deres siste oppdaterte mulighetsstudie for prosjektet fra i vår, ifølge NU. 

– Rotevatn har mulighet til å stanse

Gruveselskapet Nordic Mining skal ha varslet oppstart av gravearbeidet i løpet av høsten. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har klaget til regjeringen på både driftstillatelsen og utslippstillatelsen.  

– Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn all mulighet til å stanse denne forurensinga av Førdefjorden før Stortingsvalget. Nå kan de trekke tilbake utslippstillatelsen med solid grunnlag i forurensingsloven. Regjeringa må ta ansvar for å beskytte denne nasjonale laksefjorden, rødlista arter og arbeidsplassene i fiskeriene, sier Woie.  

– Marginal svekkelse

Brevet fra Natur og Ungdom til KLD trekker også fram at gruveprosjektet fortsatt kan være økonomisk lønnsomt for selskapet selv om man unngår dagbrudd og dumping av gruveavfall i Førdefjorden.  

«NRUs egen UDFS viser at det er teknisk mulig å gjennomføre prosjektet uten dagbrudd og uten sjødeponi: Sløyfer man dagbruddsdriften vil det ikke lenger være behov for sjødeponiet. En slik omlegging av NRUs prosjekt vil i verste fall innebære en helt marginal svekkelse av prosjektets økonomi», skriver Nils-Henrik Pettersson, advokat i Glittertind i brevet til KLD.


- Annonse -
Vil du annonsere her?