– Rødlista er nedslående, men: Det er bare å slutte å ødelegge natur – begynn å restaurér

«Hovedbudskapet er at det går fra vondt til verre for mange tidligere helt vanlige fuglearter, og at naturvern må langt høyere opp på den politiske agendaen».