onsdag, januar 27, 2021

Foreslår klimatiltak for landbruket i Trondheim

Trondheim kommune har vedtatt et mål om 80 % reduksjon i utslippene av klimagasser i kommunen innen 2030. Landbruket må ta sin del.

Skoggjødsling: Naturlige økosystemer kan forstyrres av statsfinansierte klimatiltak

Hvert år gis det flere millioner kroner i statlige tilskudd for å gjødsle skog med nitrogen. Miljødirektoratet kaller det et viktig klimatiltak, og gjødselprodusenter reklamerer med økt lønnsomhet. Flere biologer melder derimot om negativ effekt på økosystemet.

… ssshhh … hører du vipa?

"Gjenoppdag naturhåndboka - den kan lære deg ting om naturen som du ikke får på mobilen".

Kaldt vann rett i åra

Les omtalen av boka "Vårt frosne vann" om etiske refleksjoner rundt at isen smelter, og konsekvensene det får.

Verdens viktigste tema: Men hvordan lære det bort?

"Å snakke om bærekraft kan på mange måter være altoverskyggende. Hvordan trekke denne tematikken inn i alle fag uten at det blir påtvunget og rart?"

Millionsatsing på innovasjon i jordbruket i Malawi

Målet er å nå 180 000 småbønder i et av verdens fattigste land, som hele tiden er under press av klimaendringer som flom og tørke.

Nå er det tid for å putte frø i jorda! Her er noen ting...

Stadig flere nordmenn finner glede og nytte i å dyrke egen, ren og kortreist mat rett utenfor døra. Men det er ikke uvesentlig hvilke såvarer vi benytter.

Frykten for klimaendringer speiles i kulturen

Snart blir det så varmt at flere steder på kloden blir ulevelige. Men hvorfor når ikke rapporter og varsler frem? Forskere, aktivister og kulturarbeidere verden over leter etter svaret.

Verdas jorddag handlar om erosjon

Av Kjersti Kildahl, kommunikasjonsrådgjevar i NIBIO. Jorda er sjølve eksistensgrunnlaget vårt. Derfor har ho fått sin eigen årlege dag i FN-regi. Allereie i 1935 sa president Roosevelt det slik da USA vedtok si Soil Conservation Act: – The history of every nation is eventually written in the way in which it cares for its soil. […]
Kjære leser - for tilgang til denne artikkelen må du logge inn. Du får 10 dager gratis tilgang ved å registrere Abonnement eller Årsabonnement. Ingen bindingstid. Allerede abonnent? log in

Hvor farlig er ulven – sånn egentlig?

Reetablering av ulvebestanden i Norge er rot til en av vår tids største debatter, og motstridende argumenter kommer blant annet fra politikere, miljøorganisasjoner, bønder, jegere og beboere i ulvesonen. Et av hovedargumentene til ulvemotstanderne handler om sikkerheten til folk og fe i nærhet av revir, et annet om at privatpersoner føler frykt og senket livskvalitet […]
Kjære leser - for tilgang til denne artikkelen må du logge inn. Du får 10 dager gratis tilgang ved å registrere Abonnement eller Årsabonnement. Ingen bindingstid. Allerede abonnent? log in