onsdag, januar 20, 2021

Verdas jorddag handlar om erosjon

Av Kjersti Kildahl, kommunikasjonsrådgjevar i NIBIO. Jorda er sjølve eksistensgrunnlaget vårt. Derfor har ho fått sin eigen årlege dag i FN-regi. Allereie i 1935 sa president Roosevelt det slik da USA vedtok si Soil Conservation Act: – The history of every nation is eventually written in the way in which it cares for its soil. […]
Kjære leser - for tilgang til denne artikkelen må du logge inn. Du får 10 dager gratis tilgang ved å registrere Abonnement eller Årsabonnement. Ingen bindingstid. Allerede abonnent? log in

If Carbon Offsets Require Forests to Stay Standing, What Happens When the Amazon Is...

If Carbon Offsets Require Forests to Stay Standing, What Happens When the Amazon Is on Fire? ProPublica is a Pulitzer Prize-winning investigative newsroom. Sign up...

Verdens viktigste tema: Men hvordan lære det bort?

"Å snakke om bærekraft kan på mange måter være altoverskyggende. Hvordan trekke denne tematikken inn i alle fag uten at det blir påtvunget og rart?"

«Rydde-Judith» tok Plastutfordringen og vant: – Ikke bli oppgitt, det er positivt med hver...

I årets prosjekt deltok 3000 personer. FIVH forteller om stort engasjement i Plastutfordringen.

Frykten for klimaendringer speiles i kulturen

Snart blir det så varmt at flere steder på kloden blir ulevelige. Men hvorfor når ikke rapporter og varsler frem? Forskere, aktivister og kulturarbeidere verden over leter etter svaret.

Skoggjødsling: Naturlige økosystemer kan forstyrres av statsfinansierte klimatiltak

Hvert år gis det flere millioner kroner i statlige tilskudd for å gjødsle skog med nitrogen. Miljødirektoratet kaller det et viktig klimatiltak, og gjødselprodusenter reklamerer med økt lønnsomhet. Flere biologer melder derimot om negativ effekt på økosystemet.

Kaldt vann rett i åra

Les omtalen av boka "Vårt frosne vann" om etiske refleksjoner rundt at isen smelter, og konsekvensene det får.

Gulspurv – Årets fugl 2021

"Gulspurven er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene." Bestanden er på vei ned i Norge.

… ssshhh … hører du vipa?

"Gjenoppdag naturhåndboka - den kan lære deg ting om naturen som du ikke får på mobilen".

Millionsatsing på innovasjon i jordbruket i Malawi

Målet er å nå 180 000 småbønder i et av verdens fattigste land, som hele tiden er under press av klimaendringer som flom og tørke.