tirsdag, august 4, 2020

Opprør i klimakrisens tid

Av Nikolai Tangnes, Extinction Rebellion Norway (KRONIKK) Med setningen «This is our darkest hour» erklærte Extinction Rebellion (XR) opprør for livet 31. oktober 2018. Fem måneder senere erklærte bevegelsen opprør i Norge. 25 forfattere, akademikere og kulturpersonligheter skrev under på den norske erklæringen som slår fast at en forbrytelse mot jorden finner sted, og at det er vår plikt å...

Hvem er redd for den store stygge?

Aldri har så få skremt så mange for så lite En stor del av disse som søker mor Ernas vern mot selveste Gråbein er i tillegg jegere, med lisens, vall, rifle, kamo-dress, og minst en fryser full av elgkjøtt. Noen poserte også villig i store kjørepelser av ulv - et statusplagg som tradisjonelt har vært forbeholdt storbøndene. De kom fra...

Trondheim blir EU-fyrtårn: Hva gjør byen smart?

(KRONIKK) I sommer fikk et innovasjonsprosjekt ledet av NTNUs forskergruppe for smarte bærekraftige rundt 200 millioner kroner fra EU for å finne ut hvordan byer kan bli smartere. Syv europeiske byer er med i samarbeidet. Denne uka er byene og alle andre involverte partnere samlet i Trondheim for kick-off av prosjektet  Positive City Exchange (+CityxChange). Trondheim skal være forsøkskanin og senere...

25 forfattere og musikere: – Vi støtter skolestreiken

OPPROP: En forbrytelse mot livet på jorden er i ferd med å finne sted. Den sjette masseutryddelsen av arter pågår, det globale økosystemet går mot et sammenbrudd om vi ikke handler omgående. Millioner av mennesker, dyr og økosystemer er allerede berørt. Livsgrunnlaget på planeten Jorden er truet. I dag streiker skoleelever over hele Europa og i verden ellers for å...

– Vi sitter alle på den samme greina

"Vi har et landbruk med lavt forbruk av miljøfiendtlige og helsefarlige sprøytemidler - og er blant Europas beste i standarder for sporbarhet og trygghet for forbrukerne", skriver Anne Snarteland i denne kronikken.

– Insektdøden kan stoppes

I flere medieoppslag om insektdøden i det siste, kommer det fram en rekke løse påstander om økologisk landbruk. Mange av påstandene er allment utbredte oppfatninger her i landet, men de er likevel lite å stole på. Nyere forskning peker i motsatt retning: Økologiske landbruksmetoder er det som kan redde de livsviktige insektene. Intensivt landbruk er problemet Oppslagene om insektdøden stammer fra artikkelen...

Klimakrisen og framtidens kompetansebehov

(KRONIKK) | For noen dager siden hadde fellesnemda for den nye store fylkeskommunen Viken til behandling en sak om fremtidens kompetansebehov. Likevel hadde noe av det mest sentrale glippet fullstendig, nemlig de enorme kompetanseutfordringene knyttet til klimakrise og det å skape et virkelig bærekraftig samfunn. Det britiske parlamentet erklærte nylig klimakrise – blant annet etter at borgerrettsbevegelsen Extinction Rebellion hadde...

Svovelandakt om klima – tro får konsekvenser

Kjenner du den følelsen av skikkelig hastverk, når du kaster et panisk blikk på klokka og vet at tiden renner ut og at du snart mister bussen, kommer for seint på skole eller jobb, eller ikke rekker møtet du skal på? Den følelsen burde vi ha når det gjelder klimaendringene, bare at det nå ikke er et møte som...

Vend blikket mot Amazonas, oppfordrer Greenpeace

Denne uken samles mange tusen mennesker fra Amazonas urfolksgrupper seg i Brasils hovedstad Brasilia. De skal kjempe for sine rettigheter, og krever en slutt på volden mot dem og deres landområder. Det som skjer der angår oss alle, og urfolkene trenger å få vite at de har allierte verden over. Landets president, Jair Bolsonaro, hvis politikk hører til langt...

Kaster du avfall i toalettet?

 Av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann (KRONIKK) Mandag 19. november markeres Verdens toalettdag over hele verden. FN ønsker på den måten å få oppmerksomhet om et alvorlig helse- og miljøproblem, da 4,5 milliarder mennesker fortsatt ikke har tilfredsstillende toalettløsning hjemme hos seg. Det er behov for tiltak på bred front for å innfri FNs bærekraftmål på vann- og sanitærområdet. Verdens...