mandag, juli 13, 2020

– Gi naturmangfoldloven styrke!

Av Karoline Andaur, nestleder i WWF, Christian Steel, generalsekretær i Sabima, og Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet. Vår viktigste lov for å ta vare på naturmangfoldet er blitt ti år gammel. Gratulerer!  Loven har ført til mange positive tiltak for å ta bedre vare på norsk natur. Likevel – vi taper fortsatt natur her i Norge hver eneste dag. Alt for...

Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar leverte Ramsarkonvensjonens generalsekretær Martha Rojas Urregoen en sjeldent klar beskjed: Naturen er nå så truet at ingen mennesker kan la være å handle. Naturkrisen angår oss alle på en personlig og gjennomgripende måte. Ramsarkonvensjonen har arbeidet for bevaring og bærekraftig bruk av verdens våtmarker siden den ble grunnlagt i Iran i 1971. Et omfattende...

Se Per Espen Stoknes´ TED-foredrag om personlig klimahåndtering

video
Foredraget ble holdt i New York i september 2017.

Rent vann – vårt felles ansvar

Askøysaken har vist oss hvilke alvorlige konsekvenser svikt i vannforsyningen kan få. Mye er skrevet og sagt om tilstanden til vannledningene de siste ukene. Som den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen ønsker Norsk Vann å si noe om utfordringene knyttet til å levere helsemessig trygt drikkevann, og hva vi alle kan bidra med for å oppnå dette.  Heldigvis mottar stadig flere...

Blir det full fart med vannscooter i Karasjok?

(KRONIKK) Forslaget gjelder også snøscooter som kan kjøres på åpne vann og vassdrag. Dette vekker imidlertid sterk motstand i det politiske miljøet i kommunen, der både Utmarksutvalget, Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling og Formannskapet ønsker full fart med vannscooter over det meste av kommunen, men bare for egne innbyggere, noe som etter vår oppfatning ikke er tillatt etter gjeldende...

Hvis det bare hadde vært så enkelt

Kunnskapen om miljøets og klimaets situasjon brer seg over hele det akademiske spekteret, fra fysikk, til meteorologi, oceanografi, økologi, biologi, kjemi, og mye mer. Hvordan kan man forvente at noe menneske skal forstå helhetsbildet av dette?

– Miljøbevegelsen forakter ikke alenemødre og fattige

Av Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet og Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender KRONIKK: Dosent Trond Blindheim tar i en kronikk på NRK Ytring et harmdirrende oppgjør med miljøbevegelsen. Ikke bare har miljøbevegelsen et tvilsomt menneskesyn, om vi skal tro Kjell Ingolf Ropstad, men nå er det alenemødre og fattige vi vil til livs. Vår skepsis...

Kommunevalgets viktigste saker er 1,5-gradersmålet og bærekraftsmålene

Verden er på vei inn i et skifte som vil påvirke hele samfunnet i løpet av få år, og styrken i lokale kulturelle strukturer vil være avgjørende pådrivere for hvor grå eller grønne disse skiftene blir. FNs klimapanel har gitt oss tiden fram til 2030 på kutte klimagassutslippene med 45 % - det er kun 11 år, og vi vet...

Norske forskere reduserer matsvinn i India

India er en av verdens største matvareprodusenter. Matindustrien er i sterk vekst og dens bidrag til verdens matvarehandel øker hvert eneste år. I India er matindustrien en sektor preget av sterk vekst og høy fortjeneste. Det skyldes et enormt potensial for verdiskapning, særlig innen matforedlingsindustrien. Paradokset er at millioner av mennesker ikke har nok å spise, samtidig som store mengder...

Det livsviktige vannet

(KRONIKK) I dag, 22. mars er Verdens vanndag. Den er innstiftet av FN for å sette fokus på den menneskerett det er å ha tilstrekkelig tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold. Nettopp dette, arbeidet for å sikre jordas befolkning tilstrekkelig rent vann og sanitære forhold, er FNs 6. bærekraftmål. Temaet for årets vanndag er «Leave no one behind»....