mandag, juli 13, 2020

Blir det full fart med vannscooter i Karasjok?

(KRONIKK) Forslaget gjelder også snøscooter som kan kjøres på åpne vann og vassdrag. Dette vekker imidlertid sterk motstand i det politiske miljøet i kommunen, der både Utmarksutvalget, Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling og Formannskapet ønsker full fart med vannscooter over det meste av kommunen, men bare for egne innbyggere, noe som etter vår oppfatning ikke er tillatt etter gjeldende...

Klima, vindturbiner – og å sage av greinen man sitter på

(KRONIKK) Alle har forstått viktigheten av klimareddende tiltak - men la oss ikke glemme naturen i det hele. Vi har nok av polariserende debatter i landet vårt; innvandring, ulv, bompenger - og den heteste poteten akkurat nå - vindkraft. NVE har gitt konsesjon til et mangfold av prosjekter, som hver og en møter voldsom motstand fra miljøorganisasjoner og lokalbefolkning. Det...

Guatemala, klima og 1. mai

(KRONIKK) | Reisebrev fra Latin-Amerika I det siste og kanskje litt spesielt rundt 1.mai har jeg reflektert mye rundt klimakampen her i Guatemala og hvordan den knytter seg til oss i Norge: Landet har mange ressurser og god jord, som fordeles svært ulikt, og er et av de fem mest sårbare landene i verden for klimaendringer. Jeg har snakket med småbønder som...

Klimakrisen og framtidens kompetansebehov

(KRONIKK) | For noen dager siden hadde fellesnemda for den nye store fylkeskommunen Viken til behandling en sak om fremtidens kompetansebehov. Likevel hadde noe av det mest sentrale glippet fullstendig, nemlig de enorme kompetanseutfordringene knyttet til klimakrise og det å skape et virkelig bærekraftig samfunn. Det britiske parlamentet erklærte nylig klimakrise – blant annet etter at borgerrettsbevegelsen Extinction Rebellion hadde...

Vend blikket mot Amazonas, oppfordrer Greenpeace

Denne uken samles mange tusen mennesker fra Amazonas urfolksgrupper seg i Brasils hovedstad Brasilia. De skal kjempe for sine rettigheter, og krever en slutt på volden mot dem og deres landområder. Det som skjer der angår oss alle, og urfolkene trenger å få vite at de har allierte verden over. Landets president, Jair Bolsonaro, hvis politikk hører til langt...

Det livsviktige vannet

(KRONIKK) I dag, 22. mars er Verdens vanndag. Den er innstiftet av FN for å sette fokus på den menneskerett det er å ha tilstrekkelig tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold. Nettopp dette, arbeidet for å sikre jordas befolkning tilstrekkelig rent vann og sanitære forhold, er FNs 6. bærekraftmål. Temaet for årets vanndag er «Leave no one behind»....

25 forfattere og musikere: – Vi støtter skolestreiken

OPPROP: En forbrytelse mot livet på jorden er i ferd med å finne sted. Den sjette masseutryddelsen av arter pågår, det globale økosystemet går mot et sammenbrudd om vi ikke handler omgående. Millioner av mennesker, dyr og økosystemer er allerede berørt. Livsgrunnlaget på planeten Jorden er truet. I dag streiker skoleelever over hele Europa og i verden ellers for å...

– Insektdøden kan stoppes

I flere medieoppslag om insektdøden i det siste, kommer det fram en rekke løse påstander om økologisk landbruk. Mange av påstandene er allment utbredte oppfatninger her i landet, men de er likevel lite å stole på. Nyere forskning peker i motsatt retning: Økologiske landbruksmetoder er det som kan redde de livsviktige insektene. Intensivt landbruk er problemet Oppslagene om insektdøden stammer fra artikkelen...

Kommunevalgets viktigste saker er 1,5-gradersmålet og bærekraftsmålene

Verden er på vei inn i et skifte som vil påvirke hele samfunnet i løpet av få år, og styrken i lokale kulturelle strukturer vil være avgjørende pådrivere for hvor grå eller grønne disse skiftene blir. FNs klimapanel har gitt oss tiden fram til 2030 på kutte klimagassutslippene med 45 % - det er kun 11 år, og vi vet...

Svovelandakt om klima – tro får konsekvenser

Kjenner du den følelsen av skikkelig hastverk, når du kaster et panisk blikk på klokka og vet at tiden renner ut og at du snart mister bussen, kommer for seint på skole eller jobb, eller ikke rekker møtet du skal på? Den følelsen burde vi ha når det gjelder klimaendringene, bare at det nå ikke er et møte som...