lørdag, september 19, 2020

En fuglevennlig pus – her er grepene du kan ta

Norges 770 000 katter dreper om lag 7 millioner fugler hvert år, ifølge Norsk ornitologisk forening.

– Det er noe jeg føler behov for å si noe om, nå i...

"I hele mitt voksne liv, helt siden midten av tenårene tror jeg, har jeg ment og hevdet at vår sivilisasjon før eller siden vil oppleve et alvorlig sammenbrudd, et sivilisatorisk kollaps."

– Vårt økonomiske system har mistet evnen til å verdsette det som er viktig...

"Finnes det et bedre tegn på at vi har kjørt av sporet enn "legg de gamle på pengebålet»?"

Til Tina fra Corona og Christina

"Det går an å innrømme at Fosen-anlegget aldri burde vært realisert", skriver Christina Fjeldavli blant annet i sitt brev til olje- og energiminister Tina Bru (H).

Skyt en havørn – berg en ærfugl?

– Å foreslå å skyte havørn, angivelig for å øke ærfuglbestanden, tar debatten til et nytt bunnivå.

Det norske miljøavtrykket er ikke så synlig her hjemme. Det er et problem

"Rundt 60-80% av miljøavtrykket i verden kommer fra husholdningers forbruk (NTNU), og vi i Norge er på forbrukstoppen." (Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender)

– I dag er jeg sint og skuffa, på vegne av dem som ikke...

Omkampen vil føre til nye utsettelser og mer dyrelidelse, og jeg er redd den også kan føre til at pelsforbudet blir stoppet av en ny regjering med et nytt flertall i 2021.

Urørt natur ute for sal

"Hermstad burde vete at grunnen til vindkrafta si lønsemd er at øydelegginga av urørt natur ikkje har blitt sett prislapp på."

Dystopisk dommedagspropaganda fra Norsk Vind

Skal vi unngå dommedag i 2030, må naturen legges frem som offerlam. Dette er, kort oppsummert, hovedbudskapet i Norsk Vinds nye reklameoffensiv, utarbeidet av...

Dette må vi snakke om i 2020

Av Stian Amadeus Antonsen, Oslo SV Vi står overfor en enorm utfordring som vi aldri har sett maken til før, nemlig å sørge for en...