søndag, januar 17, 2021

Det viktigste med Parisavtalen er det som ikke forhandles om

– I over ti år har jeg deltatt på FNs klimatoppmøter. Sjelden har jeg vært så nedslått som etter fjorårets fiasko på COP25 i Madrid. Når Parisavtalen i dag fyller fem år, er det likevel grunn til optimisme. 

Vi støtter oppropet: Varig opphold for Mustafa Hasan (18)

UKAS LEDER: Transit magasin og Naturpress støtter oppropet om varig opphold for Mustafa Hasan.

Studentenes klimakamp til høyesterett

Staten bryter Grunnloven og studentene gjør sitt for å si ifra. I 2016 ga regjeringen tillatelse til oljevirksomhet i Barentshavet, lenger nord enn noensinne....

Mer makt til kommunene i vindkraftsaker redder ikke naturen

Hovedproblemene med vindkraftutbyggingen vil vedvare dersom ikke miljøforvaltningen får nødvendig beslutningsansvar, skriver kronikkforfatterne.

– Staten bryter Grunnloven

LESERINNLEGG: Naturvernstudentene mener at vi ikke kan lete etter mer olje nå. Vi har allerede tatt opp nok olje og gass til å koke klodens klima, og da er det en trussel for framtida og miljøet at staten vil lete etter enda mer olje.

Bekker små … kommunepolitikere lager en stor å!

"Altfor ofte blir grunnlaget for fremtidas velferd og andre skapningers rett til å eksistere borte i en blindsone når ulike interessegrupper har sagt sitt, og innbringende utbyggingsprosjekter planlegges."

Hva med å feriere i en «vindpark» i sommer?

– Dere vet det kanskje ikke, men takket være satsing på et misforstått "grønt skifte" så har Norge de siste årene fått hele 80 nye "parker".

En fuglevennlig pus – her er grepene du kan ta

Norges 770 000 katter dreper om lag 7 millioner fugler hvert år, ifølge Norsk ornitologisk forening.

– Det er noe jeg føler behov for å si noe om, nå i...

"I hele mitt voksne liv, helt siden midten av tenårene tror jeg, har jeg ment og hevdet at vår sivilisasjon før eller siden vil oppleve et alvorlig sammenbrudd, et sivilisatorisk kollaps."

– Vårt økonomiske system har mistet evnen til å verdsette det som er viktig...

"Finnes det et bedre tegn på at vi har kjørt av sporet enn "legg de gamle på pengebålet»?"