tirsdag, juli 14, 2020
Hjem Nyheter

Nyheter

Kommersiell bruk av torv skal utfases

Bakgrunnen for å opprette en utfasingsplan, er at uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store skader på naturmangfold ved at plante- og dyreliv forsvinner.  Miljødirektoratet opplyser at de tidligere har vurdert konsekvensene av å fase ut uttak og bruk av torv i Norge. For private forbrukere finnes det et tilstrekkelig tilbud av erstatningsprodukter, men jevn kvalitet...

New York saksøker ExxonMobil for klimasvindel

Ved at oljeselskapet underspilte forventet risiko knyttet til klimaendringer, ble forretningsvirksomheten skadelidende, hevdes det i anklagen fremmet gjennom statsadvokaten. Over tre år med etterforskning er gjort før påtalen nå bringes inn for rettsapparatet. Exxon anklages ikke for å ha bidratt til klimaendringer gjennom sin virksomhet, men for å ha ført finansinteressene bak lyset. Statsadvokaten i New York skal ha vunnet fram i...

DNV inn: Mongstad styrkes i teknologiutvikling på karbonfangst

Det som er verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM på Mongstad utenfor Bergen, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og verifiseringstjenester av teknologier for fangst av CO₂. Internasjonale teknologiselskaper kommer til TCM på Mongstad utenfor Bergen for å kunne teste sine teknologier. Nå kan produktene også bli versifisert av DNV GL slik...

Kommune-Norge er ikke nok forberedt på klimaendringer

DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk med klimaendringer. Med oftere innslag av overraskende og heftige værtyper, liknende det som rammet deler av vestlandet og midt-Norge i oktober, vil det stilles større krav til beredskap alle steder i landet. Friskt i minne i så måte er flommen i...

Får klimanøkkelrolle: Over 2 millioner flere bybeboere hver uke

En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050. Vår klima- og miljøminister Ola Elvestuen ledet sesjonen. I stadig voksende bybefolkninger kan knapphet på vann og strøm bli et økende problem, ble det framholdt under møtet. Og klimagassutslippene vil måtte håndteres. Hver tredje dag vokser samlede...

Lederen for FNs klimapanel kommer til Zerokonferansen

Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC bar bud om at tiden er veldig knapp om man skal gjøre seg håp om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det andre viktige budskapet fra rapporten er at det vil være betydelig forskjell i skadeomfang, ved henholdsvis 1,5 og...

EU-krav: Vi må kildesortere langt mer enn i dag

I oppfølgingen av dette har Miljødirektoratet fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et forslag til en ny forskrift for kildesortering av plastavfall og matavfall i Norge, både fra husholdningene og næringslivet. De nye avfallsreglene fra EU gjelder for hele Europa, og forplikter oss til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet til 65 prosent...

Fiji på Stortinget

- Hvor er vi? - Hvor skal vi? - Hvordan kommer vi oss dit? Disse spørsmålene kunne vært hentet fra et prosjektlederkurs, men er altså metoden som øyfolket fra Stillehavet tradisjonelt bruker for å løse felles utfordringer. Fiji er vertsland for de neste klimaforhandlingene, og disse Talanoa-dialogene, som er forankret i Parisavtalen, foregår nå både nasjonalt og internasjonalt for å gi...

– Din tanke er fri

Din tanke er fri. Det sier vi til hverandre. Det synger vi. Men hva må vi gjøre for å holde den fri? Jeg heter Penelope. Jeg er 14 år og har arbeidet aktivt med miljøvern siden jeg var 8. I disse årene har jeg fått snakke med statsministeren, partiledere og statsråder, små og store organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, om det som betyr aller mest...

Bellonas nye ledergruppe er klar

- Det er bred, solid og utfyllende kompetanse som nå er på plass, sier daglig leder Hauge i pressemeldingen som er sendt ut. - Alle har internasjonal erfaring fra næringslivet på et høyt nivå, med en imponerende merittliste. Dette er nødvendig for å styrke det faglige arbeidet og bygge Bellona som organisasjon, sier Hauge. Ledergruppen skal styre den daglige og faglige...