Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: dyrepoliti

Strafferammen for dyremishandling er på ett års fengsel og tre år ved grove lovbrudd. 
– Det er viktig at regjeringen tar grov kriminalitet mot dyr på alvor, sier kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.