Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimakrise

"Forslaget er ikke tilstrekkelig og vil på ingen måte redusere aktiviteten på norsk sokkel, men kan i verste fall føre til økt aktivitet".
– Landet og resten av verden står i fare. Det er ikke en overdrivelse, det er et faktum, sa presidenten tirsdag, i den hardt rammede bydelen Queens i New York.
Skepsisen mot fortsatt leting etter olje og gass vokser i Rogaland, viser en ny måling.
Carsten Hjelde, som investerer utelukkende ut ifra FNs bærekraftmål, mener det er prinsipielt feil å bøtelegge engasjerte mennesker.
– Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen og lagt fram to uker før valget, sier Lan Marie Berg (MDG).
"Det haster med å gjennomføre disse endringene. Når natur gradvis forsvinner, vil vi ikke lengre huske hvordan den engang var".
Klart flertall nordmenn legger tungt ansvar på politikerne. Og Norge kan bli utfordret av ny klimaallianse på COP26: – Sett sluttdato.
Hvert av foreleggene er på 13.000 kroner. Totalt er det dermed skrevet ut forelegg for til sammen 429.000 kroner til aksjonister fra Extinction Rebellion etter aksjonene i Oslo mandag og tirsdag.
"Det trengs et vendepunkt. Stortingsvalget 2021 MÅ være et klima- og naturvalg", skriver de 33 forfatterne.
Oslo, mandag formiddag: Et demonstrasjonstog med medlemmer i Extinction Rebellion går i sentrumsgatene med paroler og kamprop.