Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: lene liebe delsett

Hvis du virkelig vil utgjøre en forskjell, så engasjer deg i den lokale arealpolitikken, anbefaler biolog og forfatter Lene Liebe Delsett.