Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: UiO

– Dyp samfunnsendring er personlig, politisk og alt imellom og koker ned til at vi må alle mestre én ting: Samarbeid. Det sier professor Alfredo Jornet Gil ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. – Vi tester nå ut nye samarbeidsmåter som vi tror kan gi oss innsikt i hvordan klimaomstilling kan...
Tre UiO-forskere fra ulike fagfelt forklarer hvordan de ser på Europas energiframtid.
Bevilgningen kan komme som del av regjeringens neste tiltakspakke, som skal stimulere til ny aktivitet i et korona-rammet næringsliv.
Det hersker tvil om hva som er restbestanden av ville tigre i verden. I 2016 var tallet estimert til 3.890, en økning fra 3.200 i 2010. Men tellingen i India kan ha vært feil. To land har presentert tall som viser betydelig økende tigerbestand de siste årene; Nepal og India....
Opptak av karbon i plantenes vekstsesong motvirker ikke vinterutslippet av CO2 fra permafrosten i Arktis, viser en ny studie der flere norske forskere har deltatt. Forskerne advarer nå om at utslipp av CO2 fra permafroststrøk kan øke med 41 % om utslippet av klimagasser fortsetter i det tempoet det gjør...
De to er Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) og INCLUsive Decarbonization and Energy transition (INCLUDE), med henholdsvis  NTNO og UiO som vertsinstitusjoner. Begge sentrene får status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en status de kan ha i åtte år. Ifølge Forskningsrådet samler FME-nettverket de beste norske forskningsmiljøene...
Klimahuset i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum UiO, som også blir eier av huset på Tøyen i Oslo, foretar en "myk åpning" før jul 2019. Offisiell åpning er satt til februar 2020. Byggevirksomheten startes om noen få uker, i november. De 24,5 millionene som Oslo kommune har øremerket bygget skal fordeles...