Naturpress

Redaksjon

Kjetil F. Aasmundsson – ansvarlig redaktør kf@naturpress.no / 97 54 76 61

Terje Karlsen – utenriksredaktør terje@transitmedia.no / 95 79 97 67

Frilansere og bidragsytere: Morten Risberg, Andrew Kroglund, Vilde Skorpen Wikan.

Naturpress mottar støtte fra Fritt Ord til journalistiske prosjekter.


Om Naturpress

Naturpress er på naturens side. Naturpress er en politisk og økonomisk uavhengig nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold knyttet til klima, natur og miljø, men som ikke begrenses av det.

Naturpress følger pressens Vær varsom-plakat og Redaktørplakaten. Ta kontakt med redaksjonen hvis du føler deg urettferdig behandlet. 

Vil du støtte Naturpress, avisen som skal følge det grønne skiftet framover?

  506524

Bankkonto nr. 1254.62.71976

Naturpress er under utvikling.


Utgiver: Naturpress AS, org.nr. 820 042 182