Gulspurv – Årets fugl 2021

«Gulspurven er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene.» Bestanden er på vei ned i Norge.