Gulspurvhannen er et vakkert syn, med sin fargesterke fjærdrakt dominert av gule og rødbrune toner. Arten kjennes også lett igjen på sin karakteristiske sang, som vil være til god hjelp i den nasjonale kartleggingen av arten NOF planlegger i 2021. Foto: Jan Erik Røer.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Gulspurven er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene. Om våren får hannene sin vakre fjærdrakt i gult og rødbrunt. Når de synger sin karakteristiske sang, sitter de gjerne i toppen av en busk eller et tre. Gulspurven er en vanlig hekkefugl over det meste av landet, men er mest tallrik på Sør-Østlandet og i Trøndelag.

«Årets fugl»

Norsk Ornitologisk Forening har valgt gulspurven som «Årets fugl» i 2021. Hvert år gir foreningen en fugleart ekstra oppmerksomhet. Gulspurvbestanden er i tilbakegang, noe som har gitt arten status som «nær truet» på den norske rødlista. En av årsakene er trolig at den sliter med å tilpasse seg det moderne jordbruket. Arten legger reiret på bakken, og det kan dermed være utsatt for ødeleggelse av landbruksmaskiner. Den veldig fine og fargerike fuglen fortjener at vi gjør det vi kan for å ta vare på den.

Teller til syv

Gulspurvens sang er velkjent for de fleste fuglekjennere, og er lett å kjenne igjen. Det blir sagt at gulspurven teller til syv, med sine syvstavete sangstrofer: «si-si-si-si-si-si-syyy». I virkeligheten kan sangstrofene inneholde alt fra fem til ni toner om gulspurven finner det for godt, men oppbyggingen av tonene er relativt fast: først noen korte og raskt gjentatte toner, etterfulgt av en lengre tone i lavere tonehøyde.

Gulspurvhunnen er som en litt blassere versjon av hannen, med mindre gult og rødbrunt og mer grå og grågrønne toner/streking i fjærdrakten. Ofte er hunnene mer fargeløse enn den avbildete fuglen. Foto: Jan Erik Røer.

På fuglebrettet

Gulspurven kan være litt kresen i matveien, men fôrer du med havre eller lignende kornsorter kommer den mer enn gjerne på besøk. Som den jordnære typen den er spiser den kanskje helst på bakken, men gjerne også både i julenek og fra fôringsautomater. Er det mye snø ute blir det vanskelig for gulspurven å finne mat i naturen, og det er helst da den oppsøker fôringsplassen. Kanskje ser du den under årets Hagefugltelling som NOF arrangerer siste helg i januar?

Registrer dine observasjoner

Ser du en gulspurv, eller en annen fugl, kan du registrere observasjonen din på www.artsobservasjoner.no. Slik bidrar du til å øke kunnskapen om den norske faunaen, og til å gi naturforvaltningen og politikere et bedre grunnlag for sine beslutninger.


- Annonse -