– Regjeringen synes tydeligvis det er greit at dyr sulter i hjel på båsen så lenge Bygdeungdomslaget har midler til låvefest

Det er stort sett kritikk som blir regjeringen til del, selv om enkeltpunkter i budsjettet ønskes velkommen. SPs angrep på dyrevernorganisasjoner skaper sinne.