Regjeringen er lunken mot nedbygging av natur. Sabima la fram viktig info i 2020

Sabima gjorde myndighetene oppmerksom på manglende oversikt over naturtap for mer enn tre år siden.