- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Et av problemene er at store mengder kondemnable sykler blir etterlatt i bygatene. Nå griper de statlige myndighetene i Kina inn med reguleringer for hele landet.

Lokale styresmakter blir blant annet pålagt å tilrettelegge med egne sykkelparkeringsplasser slik at ikke tilfeldig sykkelparkering fyller opp fortauene, skriver den Hong Kong-baserte avisen South China Morning Post.

Et problem er at mange utleiesykler blir stjålet, eller ikke blir levert tilbake, og to utleiefirmaer har måttet stenge virksomheten. Hos en rekke firmaer er det mulig å bestille og leie sykler på nettet uten å betale depositum, og det har heller ikke vært aldersbegrensing på utleie.

Det blir det endring på nå. Myndighetene har satt en nedre aldersgrense på tolv år for å leie sykkel. En utløsende årsak til innføring av aldersgrense var en dødsulykke med en 11-åring på utleiesykkel.


Ill. foto: Wikimedia Commons / Katorisi

- Annonse -