Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

– La deg ikke lure – det åpnes for leting og utvinning

Nesten 400 blokker er foreslått for mineralvirksomhet. Området er like stort som hele Finnmark, Troms og Nordland tilsammen. – Verden trenger mineraler til det grønne...
Ytre Hvaler nasjonalpark.

La sjøfiberkabel i Ytre Hvaler nasjonalpark uten gyldig tillatelse – nå er boten klar

Om Tampnets arbeider: " ... har høy alvorlighetsgrad, og er utført forsettlig, ... med vinnings hensikt ... "
Oslo Tropical Forest Forum (OTFF).

Oslo er vert for verdas største regnskogkonferanse i neste veke

Deltakarane på konferansen skal klargjera utfordringar, dela sigrar og foreslå konkrete tiltak mot avskoging og naturkriminalitet.
Kråkebolle.

Bellona jubler: Marsjordre for restaurering av tareskogen

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere norsk tareskog langs kysten for å bedre det marine miljø.»

Den store artsjakten: Til helgen kan du være folkeforsker

Den store artsjakten kalles folkeforskning (Citizen Science), og skal bidra til å ta vare på mangfoldet av planter, sopp og dyr.
Road.

Undersøkelse: Vi kaster 700 tonn søppel langs veiene hvert år

"Det burde ikke være nødvendig å si det, men søppel skal i søppelkassa, ikke i grøfta".
Myr. Bernt Rostad.

Skal kartlegge og klassifisere naturtyper i Trøndelag

Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge.
Motvind Norge. PFU.

Journalisten: Motvind Norge klager Europower inn for PFU

Artikkel kan ha svekket organisasjonens troverdighet, mener anti-vindkraft-organisasjonen.
Veps.

Erik Tunstad i boka «Å elske et insekt»: – Uten biomangfold er vi dessverre...

– Antakelig er vendepunktet rundt andre verdenskrig – med landbruksmetoder og økt bruk av gift, sammen med antall mennesker. (Erik Tunstad)

Norge kan få ny nasjonalpark

Kommunene har hundre prosent kontroll i en slik prosess.