- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Utviklerselskapet TuNur har nylig levert inn en søknad om å bygge anlegget. Plasseringen er nær regionen Rjim Maatoug i den sørvestlige delen av Tunisia.

Solcelleanlegget skal ifølge Climate Change News samlet generere 4,5 GwH, og førstefasen, som innebærer ilandføring via Malta, kan være ferdig i 2020 og skal levere 250 MwH. Investeringene ligger på omlag 15 mrd NOK for første trinn, og dette førstetrinnet alene vil i så fall bli et av jordens største termiske solanlegg.

Vil kunne lagre strøm

Teknologien som skal benyttes vil gi en viss fleksibilitet mot etterspørselen etter strøm, i form av at solenergien kan lagres en viss tid. Solstrålingen i et slikt anlegg speilreflekteres inn mot et sentralt tårn, og elektrisiteten lagres ved hjelp av smeltet salt. Saltblandingen («molten salt») varmes av solstrålingen og pumpes videre til en dampgenerator som igjen produserer elektrisiteten.

Arealomfanget av det samlede solanlegget, dersom det blir realisert, er på hele 250 km2. Oversatt til norske forhold tilsvarer det hele Vestre Toten kommune, eller fire ganger størrelsen av Nesodden kommune. Det er nesten tre ganger så stort som Manhattan.

Ifølge investeringsselskapet TuNur har den aktuelle plasseringen i Tunisia 20 prosent bedre solinnstrålingsforhold enn de beste lokalitetene i Europa. I 2014 ble en passus om klimabeskyttelse tatt inn i Tunisias konstitusjon, og året etter ble det innført en egen lov om fornybar energi, skriver Climate Change News.

TuNur eies av det britisk-baserte selskapet Nur Energie med 50 prosent, og maltesiske og tunisiske investorer med tilsammen 50 prosent. Det har blitt reist kritikk fra nord-afrikansk hold mot at det som kalles ny-kolonialistiske krefter får innpass i energiprosjekter.

Ørkenbeplantning

Rjim Maatoug er ellers kjent for et stort ørkenbeplantningsprosjekt. Myndighetene i Tunisia har iverksatt et program for å forbedre levevilkårene til innbyggerne i området, og har blant annet hatt støtte av Italia som har stått i spissen for et prosjekt med planting av daddelpalmer i området.


Foto: TuNur

- Annonse -