Katolske institusjoner trekker seg ut av fossilinvesteringer

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Over 40 katolske institusjoner gjennomfører en rekordstor «divestment» basert på tro, og det skjer på den datoen da Frans av Assisi døde.

Summen det er snakk om er ikke offentliggjort, men ifølge den britiske avisen The Guardian er gruppen som står bak fire ganger større enn det som var tilfelle ved forrige runde med uttrekk av investeringer.

– Vårt moralske imperativ

Christiana Figueres, tidligere klimasjef i FN, sier at det som kom fra katolsk hold nå, er «nok et tegn på at vi er i ferd med nå vårt kollektive mål».

– Jeg håper vi vil se flere ledere som forplikter seg slik disse fra de 40 katolske institusjonene gjorde, fordi beslutningen er finansielt smart, men også fordi det er vårt moralske imperativ å handle kollektivt for at vi skal skape en bedre framtid for alle, sa Figueres.

En talsmann for den tyske kirkebanken og den katolske organisasjonen Caritas, sa at man trekker investeringene fra kull, tjæresand og skiferolje.

Inntrengende melding fra Pave Frans

Pave Frans

Den katolske kirkens øverste leder, Pave Frans, er kjent for å ha et miljø- og klimaengasjement. 1. september sendte han og Patriark Bartolomeus ut en fellesuttalelse der miljø og klima er framtredende temaer.

– Vi er overbevist om at det ikke finnes en reell og varig løsning på utfordringen fra miljøkrise og klimaendringer dersom ikke responsen er koordinert og kollektiv, hvis ikke ansvaret deles og forplikter, og om ikke vi prioriterer solidaritet og tjenerskap, skriver de to religiøse lederne.

Og:

– Vi observerer menneskehetens tilbøyelighet til ødeleggelse av verdens skjøre og balanserte økosystemer, til vårt umettelige begjær etter å manipulere og kontrollere planetens begrensede ressurser, og til vår grådighet etter grenseløs profitt i markedene som har fremmedgjort oss fra den opprinnelige meningen med skaperverket.

Pave Frans og Patriark Bartolomeus minner om at den senere tids utvikling viser at de pågående klimaeindringene blir stadig mer presserende.

– Det gjør også tap av biologisk mangfold, voksende søppelberg og mange andre utfordringer. Selv om vi vet at årsakene er flere, må vi ikke glemme at en del av problemet skyldes vår egoisme, vår skjødesløshet og en utbredt misforståelse om at verden er en kilde til profitt.


Alle ill.foto: Pixabay

- Annonse -