Dette mener miljøorganisasjonene om statsbudsjettet (det skrytes ikke)

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram torsdag har flere av miljøorganisasjonene ved ledende talspersoner kommentert postene.

Vi har sett på noen av kommentarene, publisert på organisasjonenes hjemmesider, samt noe som er skrevet på Twitter.

Budsjettet får hard medfart over hele linjen.

Her er noen utdrag:

WWF Norge:

– Det er to store tapere i dette statsbudsjettet: Verdens klima og norsk natur, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Og:

– Dette statsbudsjettet leverer ikke løsningene som Norge trenger for det klimaskiftet vi må gjennomføre. Dersom alle land kutter klimautslipp i samme tempo som oss, vil resultatet bli en global oppvarming ute av kontroll med katastrofale konsekvenser for mennesker, dyr og natur.

Og:

– Dette budsjettet er en skandale for norsk natur, mener Lomelde og peker på at regjeringen kutter bevilgningene til truede arter og naturtyper med 30 prosent, samtidig som den kutter i bevilgningene til frivillig skogvern, økologisk grunnkart og restaurering av myr.
– I tillegg reduserer regjeringen arbeidet mot marin forsøpling i Norge betraktelig. Den økte innsatsen på dette feltet som regjeringen satte i gang i sommer, er allerede skrinlagt. Det er et svært overraskende løftebrudd.

Les hele kommentaren her.

Natur og Ungdom:

Våre enorme miljøproblemer er ikke synlig i årets statsbudsjett.

– Det er flaut at våre enorme miljøproblemer ikke vises i prioriteringene i statsbudsjettet. Jo flere år vi venter med de store, nødvendige tiltakene for et miljøvennlig skifte, jo dyrere vil de bli.

Les hele kommentaren her.

Bellona:

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har Regjeringen kuttet så godt som alle midler til fullskala CO2-håndtering. Fra 2017 til neste år kutter de bevilgningene fra 360 til 20 millioner kroner.

Bellona reagerer kraftig.

– Regjeringen burde bevilget minst 400 millioner kroner til videre arbeid med fullskala CO2-fangst for industri i Norge. Det er helt avgjørende for å få i gang et essensielt klimatiltak, sier Olav Øye.

Øye mener Regjeringen har misforstått Stortingets føringer for CO2-håndtering og klimapolitikk:

– I stedet for å kutte CO2-utslipp, har Regjeringen kuttet penger til klimatiltak. Dette kuttforslaget er for alvorlig til at det kan bli stående. Nå må Venstre, KrF og resten av Stortinget arbeide hardt for å rette opp dette kuttet, mener Øye.

Les hele kommentaren her.

Sabima:

Dette forslaget til statsbudsjett viser at regjeringen ikke skjønner hvilken akutt krise norsk artsmangfold står overfor, mener miljøorganisasjonen Sabima, som jobber med å stanse tapet av naturmangfold.

Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020. Dette statsbudsjettet for 2018 tar oss i motsatt retning.

– Tap av naturmangfold er en like akutt krise som klimakrisen. Det ser ut til at regjeringen glemmer at en intakt natur er vår viktigste forsikring mot konsekvenser av klimaendring, og samtidig en ressurs for verdiskapning og trygghet i framtiden, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel.

Sabima har sett gjennom 41 poster i statsbudsjettet som påvirker naturmangfoldet i Norge. Det er ingen satsing på noen av de tiltakene som virkelig kan stanse tapet av naturmangfoldet i Norge. Regjeringen kutter derimot med 200 millioner kroner.

– Det er noen økninger på noen symbolske poster, men i sum er dette statsbudsjettet alt annet enn grønt, Det er et svik mot neste generasjoner og naturmangfoldet vi alle er avhengige av. Vi mener 1 milliard hadde vært en edruelig satsing. Vi har allerede mye natur som må restaureres, og mange arter er truet av utryddelse, generalsekretær i Sabima, Christian Steel.

Les hele kommentaren her.

Naturvernforbundet:

– I dag hadde regjeringen sjansen til å vise seg tilliten verdig, og levere et budsjett med en tydelig grønn profil, som virkelig kutter klimagassutslipp og tar vare på den verdifulle naturen vår. Et slikt budsjett har vi ikke fått i dag. Tvert imot – dette budsjettet vitner om total ansvarsfraskrivelse fra Erna Solberg og hennes regjering, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Regjeringen abdiserer på klima- og miljøfeltet, og har reversert samtlige seire på klima- og miljøfeltet som Venstre og Krf har sikret i tidligere forhandlinger. Det er ikke til å tro at vi i 2017 kan ha en regjering som leverer et så elendig budsjett for klima- og miljø, og som overlater til stortinget å ta ansvar for lavere klimagassutslipp og vern av verdifull natur. Det er farlig, feigt og utrolig lite visjonært, sier Ask Lundberg.

Les hele kommentaren her.

Framtiden i våre hender:

– Regjeringen kunne valgt å øke avgifter på miljøskadelig forbruk, men velger i stedet å gjøre kollektivtransport, elbil og miljøvennlige opplevelser dyrere, sier Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise.

For å nå klimamålene mener hun at det må lønne seg å velge miljøvennlig, og dette statsbudsjettet bidrar ikke til det.

– Det kan virke som om regjeringen håper at Norges befolkning og næringsliv skal våkne opp en vakker dag og velge de mest miljøvennlige løsningene, selv om løsningen verken er tilgjengelige eller lønner seg, sier Riise.

Les hele kommentaren her.

På Twitter har blant annet dette blitt skrevet i dag:

Og litt gode ord til slutt:

- Annonse -