Bytter til avfallsdunker av fornybar plast og kutter CO2

Sandøy kommune er den klart minste av de tolv kommunene som er med i ÅRIM, Ålesundregionens interkommunale avfallsselskap.

Kommunen har 1260 innbyggere, og alle husstandene får skiftet ut sine gamle avfallsdunker med nye, lagd i fornybar plast. Det er kjøpt inn 2.367 dunker.

Tiltaket innebærer reduksjon av CO2-fotavtrykket med 42 tonn årlig, når det i ÅRIM-kommunene skiftes ut 5.000 dunker i året. Varaordfører Tore Johan Øvstebø i Sandøy kommune fortalte om prosjektet under Zerokonferansen.

Varaordfører i Sandøy kommune, Tore Johan Øvstebø.

– De fornybare dunkene er 30 prosent dyrere enn konvensjonelle, og det gjør jo litt vondt for en sunnmøring, men det er det absolutt verdt. Det burde være et krav fra storsamfunnet at alle plastprodukter som kjøpes inn av det offentlige skal være av fornybar plast. Og det er altfor billig å lage plast med olje som råstoff, sa Øvstebø.

I  Norge er de samlede offentlige innkjøpene på omlag 500 milliarder kroner årlig.

Investeringene i avfallsdunker i fornybar plast i ÅRIM har fått støtte fra Klimasats-midlene. I ÅRIM-regionen bor det 103.000 innbyggere i 37.000 husstander, og rundt regnet 66.000 avfallsdunker er i bruk.

Etter et års bruk slår kommunen fast at kvaliteten på de nye dunkene er like god som på de man hadde før. Selve skroget er laget av gjenvunnet plast, lokket har biomasse som råmateriale, og hjulene er laget av gummi fra gjenvunnede bildekk – og er dermed også stillegående.

Øvstebø bemerket at markedet på dette feltet ennå er umodent med få tilbydere. Men kommunen anfører at man med sitt tiltak er med på skape etterspørsel etter fornybar plast, og utvikler markedet – samtidig som kommunens egen klimabelastning reduseres.

Avfallstypene i kommunen håndteres slik:

  • Kloakkslam komposteres og brukes til jordforbedring
  • Restavfall går til varmegjenvinning hos Tafjord Kraftvarme, som distribuerer fjernvarme til blant annet boliger, kontorlokaler, rådhus og sykehus
  • Papir fraktes med gassbåt til Nederland, der det resirkuleres til blant annet puslespill, baksider til kladdeblokker og esker
  • Plastavfall går med trailer og tog til Sverige og Tyskland. Etter sortering og omprosessering finner man plasten igjen i eksempelvis fleecejakker, plastposer, plastdunker og kjøkkenredskaper
  • Glass og metall går til anlegg på Onsøy i Østfold. Glass blir råstoff i isolasjon eller brukes i nye glassprodukter. Metall omsmeltes i både Norge og utlandet. Brukes for eksempel i sykler, aluminiumsfolie og hermetikkbokser

Hovedfoto: Stillbilde fra presentasjonsvideo om utskiftingen av avfallsdunker /

- Annonse -
Vil du annonsere her?