Nytt funn av skrantesjuke i Nordfjella

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Funnet bekreftes av Mattilsynet.

-Den statlige fellingen foregår effektivt. Denne aksjonen dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet.

I tillegg til saneringen i Nordfjella foregår det kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i landet.

– Si fra til Mattilsynet hvis du ser syke hjortedyr. Symptomer på skrantesjuke er unormal oppførsel og avmagring. Dyr kan også ha slike symptomer uten å være smittet av skrantesjuke, men det er allikevel viktig at du sier ifra, sier Herikstad.


Om skrantesjuke:
Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr, og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.
Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.
Sykdommen er dødelig for dyr.


 

- Annonse -