Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Ett til to områder åpnes for havvind

Regjeringen vil åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette skal legge til rette for demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.


– Regjeringen ønsker å legge til rette for vindkraft til havs, særlig med tanke på demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft. Jeg vil derfor be NVE vurdere om det har skjedd vesentlige endringer siden den strategiske konsekvensutredningen ble lagt fram i 2013. Regjeringens ambisjon er å åpne ett til to områder så snart som mulig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (bildet).

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at strategien for flytende vindkraft som regjeringen la fram i høst, ikke primært er rettet inn mot kraftforsyning. Den skal i stedet bidra til at norsk industri og norske kompetansemiljøer kan gripe de industrielle mulighetene som er knyttet til utvikling av vindkraft til havs.

Norsk oljekompetanse kan få en rolle i flytende vindkraft

Enova kan i dag gi støtte til demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft. Regjeringen har ikke planlagt å foreslå nye støtteordninger knyttet til denne utviklingen.

Olje- og energiminister Søviknes påpeker at Norge har en betydelig maritim og petroleumsrettet kompetanse som kan spille en rolle i utviklingen av flytende vindkraft.

– På sikt vil slik teknologi globalt kunne bidra med mye fornybar energi, og samtidig gi muligheter for økt sysselsetting og industriell utvikling for norske aktører. Det er godt innenfor Enovas mandat å støtte demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft, sier  Søviknes.

Utbygging av fornybar energiproduksjon til havs utenfor grunnlinjene forutsetter som hovedregel at det åpnes områder etter havenergilova, opplyser OED. I den strategiske konsekvensutredningen fra NVE er det pekt på fem aktuelle områder som anbefales  åpnes først.

Regjeringens strategi for flytende havvind er presentert i Statsbudsjettet 2018.


Foto: OED / Flickr

- Annonse -