- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Avløseren til Vidar Helgesen (H) er også nestleder i Venstre, og han har jobbet i flere år som byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Han er valgt inn på Stortinget for Oslo.

Elvestuen er cand.mag. fra studier ved Universitetet i Oslo, og har sosialantropologi og statsvitenskap i fagkretsen. Før han ble heltidspolitiker har han blant annet jobbet som bartender, bygningsarbeider, gartenerassistent og fotomodell.

– Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljøvennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg. Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes, er det som Elvestuen siteres på på Venstres nettsider.


Foto: Flickr / NBBL / Nyebilder.no / CC

- Annonse -