- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En fersk test viste at ni av ti undersøkte barneplagg inneholdt fluorkarboner. Framtiden i våre hender, som står bak undersøkelsen, lanserer nå en kampanje mot miljøgifter i barneklær.


Organisasjonen samlet sist uke politikere, eksperter og bransjerepresentanter til et frokostseminar, for å belyse temaet. Et 50-talls publikummere var møtt fram, og fikk høre synspunktene fra panelet.

Rapporten som ble lagt fram viser at 90 prosent av et testet utvalg yttertekstiler for barn – 31 av 34 – inneholdt fluorkarboner. Bare vottene fra Reima, vinterdressen fra Molo og jakka fra Name-It var miljøgiftfrie. To av verstingproduktene var votter, som små barn jo ofte sutter på. Alle var innenfor tillatte grenseverdier, men det betyr ikke at de er ufarlige, og flere land kjemper nå for et forbud mot mange av stoffene.

Vottene fra Isbjørn of Sweden og Reusch hadde høye verdier (foto fra rapporten)
Ida Thomassen
Ida Thomassen, FIVH

– Opphopning av miljøgifter i naturen er nå en av de største miljøutfordringene vi står overfor.  Fluorkarboner (PFAS) er den stoffgruppen som miljømyndigheter og forskere verden over er mest bekymret for akkurat nå. Fluorkarbonene er påvist i luft, vann, dyr, planter og mennesker over hele verden. Fluorkarboner er blant de minst nedbrytbare stoffene vi kjenner til. Når de først havner i miljøet, blir de ikke borte, skriver Ida Thommassen i pressemeldingen fra FIVH.

– Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et mål som Stortinget har vedtatt om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. Vi kommer ikke til å nå dette målet hvis ikke det tas grep nå, hevder Thommassen.

FIVH krever at regjeringen jobber for et forbud i EU mot produkter som inneholder miljøgiftige fluorkarboner (PFAS).

Siden dette er en tidkrevende prosess så vil de innføre en høy avgift på produkter som inneholder miljøgiftige fluorkarboner her hjemme frem til et EU-forbud er på plass. I tillegg krever de at næringslivet stanser salget av produkter som inneholder fluorkarboner.

PCB dreper fortsatt

Stoffet PCB ble brukt som eksempel på hvor farlig stoffene kan være.

Professor Ketil Hylland er toksikolog ved universitetet i Oslo, og han fortalte at miljøgiftene kan være giftige selv i små doser, og at de omtrent ikke lar seg bryte ned. PCB har vært forbudt siden 1980, det er 38 år siden, men likevel fortsetter det å drepe høyt oppe i næringskjeden, hvor det konsentreres.

PCB får skylden for at spekkhoggerne i Nord-Atlanteren i stor grad er sterile grunnet giften, og hele stammen står i fare for å dø ut. Effekten kommer imidlertid gradvis, fordi de lever lenge. Torskelever fra Barentshavet er også utrygt å spise av samme grunn. Dessuten ble PCB tidligere brukt i betong, og hver gang det regner lekker giften ut av titusener av bygg og konstruksjoner rundt i landet.

Hylland var sammen med blant annet marinbiolog Per-Erik Schulze (Naturvernforbundet), som også var i panelet, ansvarlig for NOU-rapporten – Et Norge uten miljøgifter fra 2010. Dette var og er et nyttig verktøy for veien videre, men forskerne mente at vi ikke har klart å løsrive oss fra de holdningene vi hadde til stoffene før vi visste hvor skadelige de er; plastmyknere, flammehemmere, og fluorstoffer, som gjør klærne vann- og oljeavstøtende. Materialene er så innarbeidde, og sanksjonene mot å fortsette bruken er fraværende, og det jobbes heller ikke nok med å utvikle nye, gode alternativer, mente Hylland og Schulze.

Rebecca Johansson fra klesprodusenten Helly Hansen la vekt på at det pr i dag ikke finnes konkurransedyktige alternativer til disse stoffene for å tilfredsstille profesjonelle krav fra offshore- og fiskenæringen.

– Så lenge det er lovlig og billig å bruke de giftige alternativene så vil ingen kunne finansiere en forskning på giftfrie alternativer, det er ikke konkurransedyktig, sa Johansson.

Politisk uenighet om fremdrift

Minidebatten mellom Høyres Stefan Heggelund og Per Espen Stoknes fra MDG viste at politikerne ikke er enige om hvordan problemet skal løses, ei heller hvor alvorlig det er. Heggelund mente vi trenger mer kunnskap og mer forskning, og at vi her ikke skal spille solo, men vente på EU. Det er sløsing av ressurser å jobbe ut et forbud som ESA kan stoppe, mente Heggelund, og understreket at det må bli enklere for forbrukerne å velge giftfritt, og føre tilsyn med industrien.

– Norges miljømyndigheter har et nært og godt samarbeid med Brüssel, sa Heggelund.

Heggelund (H) og Stoknes (MDG) i frokostdebatt. (Foto: Terje Lind Bjørsvik)

Stoknes var langt fra enig.

– Har Heggelund tatt inn over seg det enorme omfanget av den cocktailen som 3000 forskjellige fluorstoffer utgjør? sa Stoknes, og minnet om at avsløringer om at giftene finnes i burgeremballasjen, i skismurningen, og nå i barneklærne er ting som skaper engasjement hos folk, fordi det angår dem direkte.

Han avviste også at det trengs mer forskning på området, med henvisning til den nevnte 2010-rapporten, som gir en rekke konkrete handlingsretninger.

– Det holder ikke å sende noen fra Miljødirektoratet til Brüssel av og til. Vi må utfordre ESA og EU og det hjelper å gå foran med nasjonalt initierte forbud. Norge gikk foran, sammen med Tyskland, med forbud mot PFOA i 2014, og nå kommer EU kommer etter i 2020, sa Stoknes.

MDG har levert inn et forslag med kraftig innskjerping i regelverket for Stortinget, og dette skal behandles i vårsesjonen.

Coop er svært overrasket, og har startet egne undersøkelser

– Coop er overrasket over resultatet, fordi Friends parkdresser ikke skal inneholde rester av kjemikalier, og våre egne tester viser ingen funn, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i en e-post til Naturpress.

– Friends bruker en sertifisert coating som skal være garantert fri for fluorstoffer, og våre egne tester viser ingen tegn på kjemikalier i parkdressen. Selv om funnene er innenfor lovkravene, ser Coop alvorlig på testresultatene fra Fremtiden i våre hender, og har levert inn ytterligere tester for å finne ut om fluor er tilsatt i produksjonen, eller om funnene av fluor kun er en enkelt hendelse. Våre kunder, som er de som eier Coop, skal være trygge på de produktene de handler hos oss derfor vil vi følge opp saken ytterligere for å være helt sikre på hva som har skjedd, sier Kristiansen.


TØRR OG VARM: Alle som har fått hjem en unge som er våt og skitten inn til skinnet, vet å sette pris på parkdressen. Disse to dressene er fra Friends. (Foto: Coop-markedsføring på nett)

Naturpress: Det er jo mange ledd i produksjonen av klær som skal være vann- og skittavtøtende – hvilke utfordringer møter Coop når dere ønsker å tilby kundene / forbrukerne produkter som skal være fri for miljøgifter?

– Ved å velge sertifiseringer minimeres risikoen for kjemikalier. Vi tenker risikominimering og har i dette tilfellet valgt Bionic coating som flere store merker også bruker. Det er en sertifisert, tysk coating som erstatter bruken av fluorerende stoffer. Denne coating har vi, som mange andre, hatt full tillit til. I tillegg har vi etter de helt nyeste analysestandarder testet alle PFC som kan detekteres, og ikke på noe tidspunkt fått resultater med fluor. Vår leverandør garanterer at det kun er benyttet Bionic coating. Vi tester alle vinterdresser, og vår leverandør leverer til mange store merker. Vi har forbud mot alle PFC-er, og det fremgår tydelig i vår leverandøravtale. Resultatet på total fluor framstår derfor som uforståelig. Dette er en merkesak for Coop, vi skal ikke ha miljøgifter i våre tekstiler og derfor har vi strenge krav, og vi tester løpende for mange kjemikalier, herunder PFAS, svarer Kristiansen.

Han forteller at Coop som medlem av Initiativ for etisk handel forplikter seg til å jobbe helhetlig og langsiktig, kontrollere at HMS-regler blir overholdt, og prioriterer langsiktige samarbeid med produsenter – noe som gir bedre kontroll i verdikjeden.

– Jo flere som stiller krav, jo bedre. Hele verdikjeden har et ansvar. Vi ser alvorlig på saken og vi er i gang med å undersøke dette nærmere og avventer endelig resultat for Total Fluor fra testen vi har iverksatt hos Bureau Veritas. Vi vil som nevnt sikre at tekstilproduktene er 100 % fri for PFAS, sier Harald Kristiansen i Coop.


-Annonse-

 

- Annonse -