- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

For å skjule skipet mens det lå ved land ved Kåfjord i Finnmark brukte tyskerne innhylling i kjemisk tåke.


Tåkeleggingen var så omfattende at forskere har kunnet avlese virkninger av giften i årringene på mange furutrær i området, i dag – over 70 år senere.

BBC skriver om de overraskende funnene, som er gjort av forskere fra Johannes Gutenberg Universitet i Mainz i Tyskland.

Det skal være helt tilfeldig at oppdagelsen skjedde. Forskerne studerte kjerneved på trær i Kåfjord for å få et bilde av tidligere tiders klima, da man fant at det var totalt fravær av årringer i årene rundt 1945. Ingen naturlige påkjenninger, som for eksempel sterk kulde eller insektsangrep, kunne forklare fenomenet.

I arkiver fra krigens dager har man funnet opplysninger om at Tirpitz, mens det befant seg i Kåfjord, ble innhyllet i en kjemisk tåke av klorforbindelser, for å skjule skipet.

– Vi tror at denne tåken skadet barnålene på trærne, sier en av forskerne, dr, Hartl, til BBC.

Fotosyntesen uteblir

Den videre forklaringen er at fotosyntesen ikke skjer på trær uten barnåler, og deretter klarer det heller ikke å danne ny biomasse. Det tar mange år før trær med slike skader restituerer seg, og ett av de undersøkte trærne i Kåfjord var uten vekst i ni år. Deretter har det tatt 30 nye år før den årlige tilveksten igjen var normal.

Den kjemiske tåken man har funnet virkninger fra i Kåfjord, skal også ha vært i bruk flere andre steder i Europa under den annen verdenskrig.

«Tirpitz» var sammen med søsterskipet «Bismarck» de to største slagskipene til Nazi-Tyskland under krigen. Skipet var fra 1942 stasjonert i Norge og ble etter flere allierte angrep til slutt senket ved Tromsø i 1944. Over halvparten av mannskapet, i alt 916 personer, omkom ved senkningen.


Bildecollage: Wikipedia (Tirpitz), Pixabay

-Annonse-

 

 

 

 

 

 

- Annonse -