Annonsen til Norwegian (Foto: Effekt)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

«Rødt» i denne sammenheng peker på Norwegians signalfarge på logoen, og fargen som flyene er malt med på forparten.

I underteksten på annonsen står det: «Fly med det mest drivstoffeffektive, transatlantiske flyselskapet, ifølge miljøorganisasjonen ICCT.»

Klimamagasinet Effekt har levert inn anmeldelse av annonsen til Konsumentverket, som er et offentlig organ som tilsvarer Forbrukerrådet i Norge.

Sjefredaktør i Effekt, Anders Hellberg, mener det er viktig som medieaktør å tenke gjennom hvilken reklame som slippes fram:

– Å på denne måten framstille flyreisen med Norwegian som en miljø- eller klimasmart handling er både urimelig, upresist og vagt, og er derfor direkte villedende. Uansett hvilket flyselskap man velger pr i dag så innebærer reisen store utslipp av drivhusgasser. Det Norwegian her gjør, i Sveriges største morgenavis, er å gi mennesker et falskt bilde av flyets virkelige klimapåvirkning, sier Hellberg.

– Problematisk å bruke ordet «grønt»

I anmeldelsen trekker Effekt fram bruken av ordet grønt, for å begrunne påstanden sin om å villede.

Ordet «grønnere» er problematisk siden annonsen dreier seg om en flyreise som forårsaker store utslipp av klimagasser, skriver magasinet.

Deretter går man løs på Norwegian-annonsens undertekst:

”Flyg med det mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolaget enligt miljöorganisationen ICCT.”

Effekt anfører fire punkter som spesifiserer kritikken:

  1. Det fremgår ikke av annonsen når ICCT gjorde sin undersøkelse, men på Norwegians hjemmside går det an å finne fram til at det skjedde i 2015. Selve forskningstallene refererer til året 2014, da 20 større flyselskap ble undersøkt.
  2. ICCT blir av Norwegian kalt en miljøorganisasjon, noe Effekt mener ikke er tilfelle. De viser til ICCTs egenpresentasjon på sine hjemmesider: «The International Council on Clean Transportation is an independent nonprofit organization founded to provide first-rate, unbiased research and technical and scientific analysis to environmental regulators
  3. Norwegian ble i undersøkelsen funnet å være det mest «drivstoffeffektive flyselskapet», mens Norwegian har endret dette til å være det det «mest drivstoffeffektive transatlantiske flyselskapet». Effekt mener at det på denne måten gis inntrykk av at hele deres flyflåte er sammenliknbart det mest drivstoffeffektive. Dette har ikke ICCT sjekket, skriver Effekt.
  4. Effekt mener også at det er uklart hvorfor Norwegian i annonsen løfter fram at man er det mest drivstoffeffektive, transatlantiske flyselskapet, ettersom annonsen reklamerer for selskapets innenlands flyreiser i Sverige. Hvor effektive flyene som trafikkerer disse innenlandsrutene er, sammenliknet med flyene fra for eksempel SAS eller BRA, er heller ikke noe som ICCT har undersøkt, skriver Effekt.

 

- Annonse -