Miljøenquete


– Tror du Norge når klimamålene for 2050? (80 til 95 % reduksjon i utslippene, målt mot 1990)

– Jeg tror det er vanskelig med det tempoet vi har sett så langt, men det er lov å håpe.

– Bør Norge bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Personlig mener jeg vi ikke bør gjøre det.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Jeg tror mange kan ta en liten bit av æren, men det er vanskelig å peke på en som gjør mer enn andre. Det gjøres mye bra arbeid blant arealplanleggerne i kommunene, mange kommuner gjør mye bra, og på statlig nivå gjøres det også mye bra.

– Skal vi ha levedyktige flokker av ulv i Norge?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Kjører du elbil eller bensin/diesel?

– Jeg har ikke bil, og kjører ikke bil.

– Hva var du mest – fornøyd eller bekymret – med årets rekordvarme sommer?

– Jeg var bekymret på vegne av landbruket og kraftproduksjonen.

– Hvordan løser vi miljøproblemet med plast i havet?

– Vanskelig spørsmål. Jeg mener vi som forbrukere kan velge bort plast i en del tilfeller, men at myndigheter i større grad må ta valgene for oss.

– Synes du Arendalsuka er en god arena for miljødebatt?

– Det kan jeg heller ikke svare på.

– Om det globale miljøet: Er du A) Pessimist B) Håpefull C) Optimist

– Jeg vet ikke.

– Vet du hvilken ny miljørelatert lov som trådte i kraft 1. januar 2018?

– Nei. (Svar: Klimaloven, hvor blant annet klimamålene er nedfelt)


 

- Annonse -