– I stat og kommune gjøres det mye bra for klima og miljø

Men når det gjelder den varme sommeren var Irene Brox Nilsen fra Oslo mer bekymret enn fornøyd. Bekymret på vegne av landbruket og kraftproduksjonen.

- Annonse -

Miljøenquete


– Tror du Norge når klimamålene for 2050? (80 til 95 % reduksjon i utslippene, målt mot 1990)

– Jeg tror det er vanskelig med det tempoet vi har sett så langt, men det er lov å håpe.

– Bør Norge bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Personlig mener jeg vi ikke bør gjøre det.

Annonse

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Jeg tror mange kan ta en liten bit av æren, men det er vanskelig å peke på en som gjør mer enn andre. Det gjøres mye bra arbeid blant arealplanleggerne i kommunene, mange kommuner gjør mye bra, og på statlig nivå gjøres det også mye bra.

– Skal vi ha levedyktige flokker av ulv i Norge?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Kjører du elbil eller bensin/diesel?

– Jeg har ikke bil, og kjører ikke bil.

– Hva var du mest – fornøyd eller bekymret – med årets rekordvarme sommer?

– Jeg var bekymret på vegne av landbruket og kraftproduksjonen.

– Hvordan løser vi miljøproblemet med plast i havet?

– Vanskelig spørsmål. Jeg mener vi som forbrukere kan velge bort plast i en del tilfeller, men at myndigheter i større grad må ta valgene for oss.

– Synes du Arendalsuka er en god arena for miljødebatt?

– Det kan jeg heller ikke svare på.

– Om det globale miljøet: Er du A) Pessimist B) Håpefull C) Optimist

– Jeg vet ikke.

– Vet du hvilken ny miljørelatert lov som trådte i kraft 1. januar 2018?

– Nei. (Svar: Klimaloven, hvor blant annet klimamålene er nedfelt)


 

- Annonse -