Ill.foto: Oljeplattformen P-51, utenfor kysten av Brasil (Foto: Wikipedia / CC).

Kun 1,3 prosent av de totale kapitalutgiftene i 2018 bruker industrien på investeringer i lavkarbonteknologi.

Samtidig står den samme olje- og gassindustrien for svimlende 17 milliarder tonn årlige utslipp til atmosfæren av CO2. Det er halvparten av verdens totale CO2-utslipp.

Opplysningene kommer fram i en fersk rapport fra analyseselskapet CDP (Carbon Disclosure Project). Den avdekker at det er liten vilje til å satse på lavkarbonteknologi blant verdens 24 største olje- og gasselskaper.

Luke Fletcher, senioranalytiker i CDP.

– Lavkarbonteknologi og nye reguleringer endrer energiindustrien radikalt. Overgangen til lavkarbonsamfunnet tvinger frem spørsmålet om hvilken rolle olje- og gasselskaper skal spille i det grønne skiftet, og hva deres strategiske muligheter er på kort og lang sikt, sier Luke Fletcher, senioranalytiker i CDP.

I rapporten «Beyond the Cycle» rangerer byrået de største olje- og gasselskapene etter hvor tilpasset de er lavkarbonøkonomien. Det er regionale forskjeller på viljen til å satse på lavkarbonløsninger, og det er i USA det står aller dårligst til.

Bedre i Europa – Equinor «best»

Europeiske oljeselskaper satser mer enn de amerikanske, og i ti på topp listen ligger alle de sju fra Europa. Disse bruker opptil 7 prosent av kapitalutgiftene på lavkarbonteknologi, og CDP konkluderer ut fra det at de europeiske dermed er best rustet for å håndtere risikoen og utnytte mulighetene som kommer med klimaendringene.

Norske Equinor kommer best ut av alle, og ligger på listetoppen. Under dem kommer andre giganter som BP, Eni, Total og Shell. Equinors posisjon får denne kommentaren av Luke Fletcher:

– Equinors veivalg i retning av å være et bredere energiselskap, og deres forventning om å investere 15-20 prosent av kapitalutgiftene i nye energiløsninger innen 2030, er et symbol på overgangen til lavkarbonøkonomien, sier Fletcher.

Ifølge CDP dag står europeiske olje- og gasselskaper i dag for rundt 70 prosent av eksisterende  fornybarkapasitet, og nesten all fornybarkapasitet som under utbygging.

Russland og Kina mindre tilpasningsdyktige

Rapporten forklarer situasjonen i USA med at landet har lavere nasjonalt press for diversifisering, noe som har ført til at selskapene ikke har omfavnet fornybar teknologi på samme måte. Rapporten peker også på at russiske og kinesiske selskaper, som Gazprom, Rosneft og Petrochina, har mindre kapitalfleksibilitet. Den manglende fleksibiliteten gjør at de er mindre tilpasningsdyktige til radikale endringer i fremtiden, som kan komme med strengere klimareguleringer, heter det i rapporten.

Investorene presser på

CDP har funnet at aksjonærer som stemte for klimaresolusjoner mer enn doblet seg i perioden 2014 til 2018, og slutter ut fra dette at investorpresset mot olje- og gasselskapene øker.

– Investorer gransker selskapene nøyere og krever at de ser forbi den nåværende syklusen og retter fokuset mot langsiktig verdiskaping. Olje- og gasselskapene møter endringene blant annet ved å investere i rene energikilder, sier Fletcher.

Siden 2016 har 148 avtaler blitt inngått innenfor alternative energikilder, og fangst, resirkulering og lagring av karbon. I tillegg har 22 milliarder dollar blitt investert i alternativ energi siden 2010, ifølge rapporten.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?