Frederic Hauge (Foto: Skjermdump / stillbilde, NRK Debatt).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det skal bli like strengt å skade natur som å skade mennesker, ifølge det nye lovforslaget.

Nyheten får positiv mottakelse av miljøstiftelsen Bellona, men fra deler av næringslivet er motstanden klar. Forslaget har vært ute på høring, fristen gikk ut 4. februar.

– Det virker ikke som miljøkriminalitet er kriminelt nok. Vi heier på lovendringer som gjør at det straffer seg å ødelegge naturen. Vi vil ha folk i fengsel, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

– Det taler for seg at ikke én eneste oljetopp i Norge er ilagt fengselsstraff for miljøkriminalitet, til tross for alle ulovlige utslipp opp gjennom, sier Hauge videre.

– Må være strengere for å avskrekke

Øverste strafferamme i forurensningsloven for forurensning som ikke volder fare for menneskers liv eller helbred er to års fengsel, og dette foreslås nå hevet til 3 års fengsel.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim uttaler til NRK radio på Nyhetsmorgen onsdag, at det må være strengere straffer for miljøkriminalitet for at det skal ha avskrekkende virkning.

– Vi har fått mange flere kjemikalier som kan gjøre stor skade på naturen. I noen større forurensingssaker som vi har sett, mener vi at strafferammen burde vært høyere enn 2 års fengsel, sier Høviskeland.

Vil unnskylde bønder på grunn av lav inntjening

Juridisk sjef i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, er opptatt av at svak inntjening i bondeyrket må telle i bondens favør, dersom han står bak miljøforurensing.

– Om bonden i tillegg skulle få streng straff for det som folk flest oppfatter som uhell, vil det ikke virke almennpreventivt, er hans kommentar til NRK.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, mente at dagens strafferammer er høye nok, og at det finnes et annet ris bak speilet for de som forurenser.

– En industribedrift kan fratas sin utslippstillatelse, og det vil kunne ende med konkurs for bedriften, sa Lier Hansen, som mente at påtalemyndigheten må begynne å ta i bruk dagens lovverk og straffeforfølge de som faktisk begår miljøkriminalitet.

Tiltaler som uteblir

Bellona viser til politianmeldelser de har levert inn, hvor de mener kort foreldelsesfrist og sommel av politiet har ført til at saker ikke forfølges rettslig. Dette gjelder for eksempel da Equinor slapp tiltale for utslipp av 3425 tonn farlige kjemikalier fra Njård-feltet. Møre og Romsdal politidistrikt hadde hatt saken på pulten i fire år uten å foreta seg noe, hevder Bellona. De peker også på at det ennå ikke er tatt ut tiltalebeslutning mot noen etter oljeutslippet i Alnaelva i Oslo sist sommer.

– Det er Bellona som i sin tid lanserte ordet miljøkriminalitet. Nå er det viktig at det begrepet ikke mister sin betydning, men fylles med handling og folk i fengsel, sier Frederic Hauge.


 

- Annonse -