Biltrafikken i Kristiansand gikk ned ifjor

I 2018 var personbiltrafikken i Kristiansand 0,5 % lavere enn den var i 2016. Denne nedgangen kom i 2018, for i 2017 var trafikken like stor som i 2016.

Det melder Vest-Agder fylkeskommune.

11,5 % av den totale personbiltrafikken som passerte bomstasjonene var elbiler. Om man trekker ut alle elbilpasseringene, er nedgangen i konvensjonelle biler/hybridbiler på 3 % fra 2017 til 2018. I perioden 2013 til 2018 har nedgangen vært på 11,3 % dersom elbilene trekkes fra.

Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 2,4 % i 2018, sammenliknet med 2017. Fra 2013 til 2018 har denne økningen vært 16,3 %.

Med 0,5 % nedgang i personbiltrafikken har Kristiansandsregionen innfridd målene gitt i belønningsavtalen. Belønningsmidlene brukes til virkemidler som bidrar til at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette er tiltak som retter seg mot kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel og gange.

Belønningsavtalen 2017-2019 har en ramme på 300 mill.kr. I 2018 ble det brukt ca. 95 millioner kroner av midlene fra denne avtalen.


 

- Annonse -