Ill.foto: Libreshot
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Det er  ikke lett  å vite hvor stort dette kan bli, men det er et voldsomt stort potensial hvis det går bra,  sier  professor Hans Jørgen Roven  ved NTNUs Institutt for materialteknologi til NTNU-nettstedet Gemini. 

Betongproduksjon er en stor bidragsyter til CO2-utslipp. Ved NTNU i Trondheim har det i to år pågått et utviklingsprosjekt der man ser på muligheten for å bruke aluminum i stedet for jern som armering. Gemini.no skriver om saken.

Å kunne bruke aluminium som betongarmering kan få stor innvirkning på hvordan betongproduksjon kan foregå, og med betydelig klimagevinst i andre enden.

Det er SINTEF, NTNU, prosjekteier Hydro, samt industripartnerne  Norcem  og Veidekke  som har deltatt sammen om prosjektet DARE2C, som står for Durable Aluminium Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction.

Den oppvakte leser som har klimabrillene på vil dessuten forstå at akronymet DARE2C neppe har oppstått helt tilfeldig.

Gjør betongen mindre basisk

Grunnen til at aluminium ikke har blitt brukt som armering er at den forvitrer på grunn av for høy pH i betong. I prosjektet har man derfor gått inn for å gjøre betongen mindre basisk, og halvveis ut i prosjektperioden ser det ut til at aluminiumsarmert betong kan bli en realitet.

Klimafordelene, med Gemini som kilde, kan kort listes opp slik:

  • Aluminiumsarmert betong kan lages mye slankere enn når man bruker jern. Det vil kutte utslippene.
  • Aluminiumsarmert betong har lavere innhold av klinker (kalsinert kalkstein), noe som gir lavere CO2-avtrykk.
  • Aluminiums-armert betong kan være mer porøs enn vanlig betong, siden  karbondioksid og klorider  ikke er et problem for aluminium. Det innebærer at COfra produksjonsprosessen blir bundet i materialet ved at den blir tatt opp igjen og holder seg i støpen som kalkstein.

Ifølge Gemini vekker prosjektet oppsikt. Prosjektleder Linda T. Wiik i Hydro presenterte planene under konferansen ICSOBA  i Brasil  sent på høsten  2018, og fikk da utmerkelsen «Best  paper award». 


- Annonse -