Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum (t.v.) og Rolf E. Eriksen på Vinmonopolet er glade for at enda flere flasker kan pantes Foto: Katrine Lunke.

– Tunge glassflasker er en miljøversting. Det viktigste klimagrepet vi kan gjøre er derfor å stille krav om miljøsmart og lettere emballasje, sier Rolf E. Eriksen, som leder Vinmonopolets miljøarbeid.

– Bare starten

Vinmonopolet har mål om å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Et av tiltakene for å nå dette målet er et miljøkrav til nye viner som skal inn i basissortimentet. Koster de under 150 kroner må flaskene nå ha lettvektemballasje og det må være pant på

Her er pantemerket du kan se etter. Foto: Infinitum.

alle nye plastflasker og aluminiumsbokser.

– De tre vinene i vår er bare starten. Vi har satt krav til våre leverandører om at alle nye viner på plastflasker må ha pantemerke, sier Eriksen i Vinmonopolet.

– Det er bra at stadig flere ser verdien av å ha pant på flasker og vi er glade for at alle Vinmonopolbutikkene nå er blitt en del av panteordningen, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum, som driver det norske pantesystemet.

Brukes fem ganger

Vinmonopolet har fått gjennomført en analyse som viser at når 1000 liter drikke distribueres på 0,75 liters glassflasker gir det i snitt et klimagassutslipp på 609 kg CO2-ekvivalenter. Mens 1000 liter drikker distribuert på plastflasker med pant gir et utslipp på mellom 6,6 kg og 123 kg, avhengig av andelen resirkulert materiale i flaskene.

– Vi ønsker at mest mulig resirkuleres og blir til nye produkter. Dersom resirkulert materiale utgjør 80 prosent av råstoffet i nye flasker, vil materialet i flaskene i snitt brukes fem ganger. Det vil minimere klimagassutslippet, sier Kjell Olav Maldum.


Artikkelen bygger på en tilnærmet uredigert pressemelding.

- Annonse -