Lørenskog kommune kjøper nå 100% fornybar energi via opprinnelsesgaranti – gjennom en plattform som også legger til rette for at forbruket finansierer utbygging av energi i utviklingsland. Gjennom løsningen får 2750 mennesker i en flomrammet region i Nepal nå tilgang til elektrisitet.

“Dette vil bidra til å redusere kommunens klimafotavtrykk gjennom bruk av 100 prosent fornybar energi, samtidig som vi bidrar til å støtte sårbare lokalsamfunn ved å bekjempe fattigdom i utviklingsland”, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Løsningen for spore fornybar energi, som kalles Track My Electricity (TME), gjelder for kommunale bygg i Lørenskog kommune. Byggene vil heretter motta grønn strøm, med opprinnelsesgaranti.

– TME ble utviklet som respons til behovet blant våre kunder i offentlig og privat sektor for å oppnå større transparens og effekt gjennom innkjøpet av fornybar energi, sier Anette Gussiås i Kinect Energy – selskapet som tilbyr TME.

Fra kraftprodusent til bistandsprosjekt

– For å oppnå dette utviklet vi unike relasjoner med kraftprodusenter på den ene siden, og ulike organisasjoner som passet inn i profilen til TME på den andre. Organisasjonene som vi i TME jobber med, utvikler prosjekter som befinner seg i marginaliserte områder i verden uten tilkobling til det sentrale strømnettet – og der lokalbefolkningen kan få sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler som en følge, fortsetter Gussiås.

Foreløpig har prosjektet blant annet bidratt til installasjon av solcellepaneller i grenseområdet mellom Thailand og Burma, samt Cusco i Peru. Men denne gangen går bistanden til den flomrammede Surkhet-regionen i Nepal.

Støtten Lørenskog kommune gir vil bidra til å implementere småskala strømnett i tre lokalsamfunn i nærheten av Surkhet i Nepal. Områdene har vært utsatt for store skader etter flommen fra elven Bheri i 2014 hvor 1465 hus ble ødelagt, 24 mennesker døde, og 91 mennesker forsvant og er antatt omkommet. Ytterligere 26 mennesker ble skadet, skriver Lørenskog kommune.

Flom og strømmangel

I tillegg til utfordringene ved flom, har landsbygda i Surkhet-regionen bare tilgang til grunnleggende helsetjenester, sier Kinect Energy i en pressemelding. Mangel på rennende vann, medisinsk utstyr og elektrisitet betyr at helseklinikker kun kan tilby begrensede tjenester når det ikke er dagslys. De kan heller ikke kjøle ned vitale medisiner og vaksiner.

Installasjonen av de samfunnseide mikrogridene som drives av solenergi vil støtte driften av et flomvarslingssystem. Installasjonen sørger også for strøm til helseklinikker som får mulighet til å drifte klinikken etter at solen går ned, og holde medisiner kalde.

Til strømnettet kobles også husholdninger, småbedrifter, en skole og en kirke, noe som er en fordel for de 2,750 menneskene som fortsatt lever under de utfordrende forholdene etter flommen, sier pressemeldingen.

Foregangseksempel

Anette Gussiås i Kinect Energy roser involveringen fra Lørenskog kommune som foregangseksempel for offentlig sektor, for så langt har det kun vært privat sektor som har utgjort hovedandelen av aktørene som har valgt å bidra til finansering av bistandsprosjektene.

– Dette er noe som innbyggerne av Lørenskog kommune kan være stolte av, sier hun.

- Annonse -