Flyktningleir i Bangladesh. Foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid / CC BY 2.0.

– Hvis det kom en kraftig storm der vi bodde før, ville dreneringsvannet stige og ta seg inn i huset vårt. Vann var en forbannelse. Nå er vannet en velsignelse, barna er ikke lenger syke, sier 35 år gamle Nurul til FNs høykommisær for flytkninger (UNHCR).

– Vannkilden var nær et avløp. Vi visste aldri om det var rent vann eller ikke. Området var veldig skittent og vi ble syke veldig ofte, sier Nurul videre.

Nurul er en av mange flyktninger som selv har fått merke de store endringene i drikkevannstilførselen. De nylig installerte solcelledrevne vannsystemene er nå i full gang med å sikre rent og trygt drikkevann til den store flyktningebefolkningen. Dette kan få store positive ringvirkninger for både helse og miljø for de nesten 700 000 Rohingya-flyktningene i Cox’s Bazaar-området i Bangladesh som flyktet fra hjemstedet Rakhine-provisen i Myanmar tidlig høsten 2017.

Rohingyaene flyktet fra det lederen av FNs uavhengige internasjonale granskningskommisjon om Myanmar, Marzuki Darusman, omtalte i FNs sikkerhetsrådsom en massakre som lignet et folkemord fra militæret i Myanmar der kvinner, barn og eldre ble drept, voldtatt og hele landsbyer brent ned.

Solenergi pumper rent vann

Mohammed Baser forteller om et liv i flyktningleiren der de nærmest bodde i en søppeldynge med illeluktende vann. Baser sin datter ble stadig syk av feber, diaré og halsinfeksjoner. Forholdene i flyktningleirene er fortsatt vanskelige. Men tilgangen til rent drikkevann reduserer plager som diaré, feber og infeksjoner forteller mange til UNHCR.

– Vannet her er bra. Før visste vi ikke engang at vi ble syke på grunn av vannet, sier Baser nå til UNHCR.

De nye vannsystemene er del av et miljøvennlig skifte i måten man leverer tjenester til flyktninger. Vannsystemene blir drevet av elektrisitet som kun kommer fra solcelleenergi.

Vannet blir pumpet opp fra klortanker som rommer 70 000 liter vann og blir deretter fraktet videre gjennom et helt nytt rørsystem som går ut til felles vannkraner over hele området. Ambisjonsnivået er høyt, og målet er å kunne skaffe opptil 20 liter rent vann til hver eneste flyktning på daglig basis, sier Andrej Mahecic fra UNHCR på en pressekonferanse i Genève.

Hittil har den nye teknologien sikret rent drikkevann til over 40 000 flyktninger med videre planer om å nå 55 000 til i løpet av året. Den nye teknologien er et resultat av et samarbeid mellom ulike humanitære aktører i området som UNHCR, MSF, OXFAM og BRAC i samarbeid med bangladeshiske myndigheter.

Initiativet er en del av et større grønt skifte i den humanitære sektoren mot økt bruk av grønn og ikke-forurensende teknologi, sier Mahecic videre. Ved bruk av solenergi kan man både redusere kostnader ved humanitær aktivitet og samtidig redusere utslipp av klimagasser.

Klarer man det vil Rohingyaene også kunne bruke solcelleenergien til mer enn å skaffe rent drikkevann.

Den nylig vedtatte globale plattformen for flyktninger har vært en klar tale fra det internasjonale samfunnet om å samarbeide for å investere mer i vertsamfunnene som tar imot flyktningene. Plattformen er et nytt, globalt rammeverk forhandlet frem av FNs medlemstater som skal sikre en jevnere ansvars- og byrdefordeling for flyktninger, lette trykket på de største vertslandene og samtidig jobbe for å øke flyktningenes selvhjelp og selvstendighet.


Denne artikkelen er publisert i samarbeid med Transit magasin.

- Annonse -
Vil du annonsere her?