Hold Norge Rent lanserer ressursbank mot forsøpling

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Hold Norge Rents nye ressursbank skal gjøre veien mot en søppelfri kommune enklere ved å gi kunnskap og konkrete råd for å lykkes i kampen mot forsøpling.

Ressursbanken skal gi kommunene nyttig informasjon om hvordan kommunen bør gå frem for å kartlegge kilder og årsaker til forsøpling og på bakgrunn av dette, sette inn skreddersydde tiltak mot forsøplingen.

Hold Norge Rent inviterer nå kommuner som ønsker å forebygge forsøpling til å bruke ressursbanken. Samtidig blir det minnet om at det er forskjeller i både kilder og årsaker til forsøplingen, og dermed blir det forskjeller i hvilke tiltak som er effektive fra kommune til kommune.

– Hold Norge Rent vil hjelpe kommunene i gang med arbeidet mot forsøpling, og Ressursbanken skal være en kilde til både kunnskap og inspirasjon, sier Mari Mo Osterheider, fagansvarlig for landforsøpling i Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent har også laget brosjyren «Mot en søppelfri kommune», og denne sendes til alle landets ordførere i løpet av høsten.

– Brosjyren er en enkel introduksjon til Ressursbanken og skal inspirere norske ordførere til å satse strategisk og kunnskapsbasert i arbeidet mot forsøpling, sier Osterheider.


 

- Annonse -