- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Leder) Statsbudsjettets poster som galdt klima fikk hard medfart fra både opposisjonspartiene og fra miljøorganisasjonene sist mandag. Noe annet var ikke å vente.

Det legges opp til at norske klimagassutslipp i 2020 blir på 51 millioner tonn, og det er bom i forhold til klimaforliket, hvor utslippsmålet er satt til mellom 46 og 48 millioner tonn. For utslippsmålet for 2030 ser det enda verre ut. Målt mot referanseåret 1990, hvor Norge slapp ut ca. 50,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, er målet å kutte med 40 %. Det betyr at utslippsmengden skal være kommet ned i om lag 30,2 millioner tonn i 2030, men regjeringen sier i statsbudsjettet at utslippene kommer til å ligge på 45 millioner tonn. Det er en enorm forskjell.

Når også 40 % prosent-målet av mange blir regnet for å være altfor svakt om vi skal leve opp til målene i Parisavtalen, må man spørre seg hva regjeringen har tenkt.

Klimaambisjonene i budsjettet kommer også i et underlig lys ved at statsministeren nettopp har vært i FN i New York og proklamert at det som gjelder i klimapolitikken er «scale up». Det hun hadde å by på der på var resirkulering av en tidligere lansert bidragsøkning til det grønne klimafondet.

Regjeringen sier riktignok at tallframskrivingene i statsbudsjettet ikke bærer i seg økningen i CO2-avgiften som kommer, og effekter fra landbruksavtalen. Så får vi også vente – og håpe på godt nytt – på hva som kommer ut av den oppnevnte faggruppen «Klimakur 2030», som skal utrede hvilke tiltak Norge trenger for å nå 2030-målene.

Mandag sa SVs Audun Lysbakken at regjeringens forslag til statsbudsjett er visjonsløst. Une Aina Bastholm fra MDG kalte det et ran mot neste generasjons frihet, muligheter og velferd.

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet og muligens vår neste statsminister, sa det som vi kanskje aller mest bør legge oss på minnet: 

«Hovedbildet etter dette statsbudsjettet er at regjeringen svikter neste generasjon», sa Støre til NTB.

Det var klimapolitikken han siktet til. 

Da må vi kunne forvente av han og Arbeiderpartiet at de i fortsettelsen vil stå for en helt annen klimapolitikk, en politikk som ikke svikter neste generasjon.


Søsteravisene Naturpress.no og Transitmagasin.no har felles lederartikkel. Publiseres på slutten av hver uke.

- Annonse -