Foto: Bergen bysykkel.

Syklistenes Landsforening holder sitt landsmøte i Bergen denne helgen, og da passer det bra med en oppløftende sykkelnyhet.

Byutviklingsråd Rune Bakervik (Ap) kunne i sin hilsningstale til landsmøtet fortelle at antall bysykkelturer hittil i år har kommet opp i 700.000, og det er milevis forbi prognosen som var satt til 400.000 for hele året.

Det er syklistene.no som melder dette.

Bergen har ligget etter de andre storbyene

De 35.000 bergenserne som har brukt bysyklene har tilbakelagt 1,1 millioner kilometere tilsammen.

Tallene er godt nytt for sykkelbyen Bergen, som har stått litt i stampe sammenliknet med de andre storbyregionene. Bergen har slitt med å få opp sykkelandelen av reisene.

Mens Kristiansand (beste by), Trondheim, Oslo og Stavanger i de siste årene har hatt sykkelandel på mellom 5 og 14 prosent (av totalreisene), har Bergen ligget på om lag 3 prosent over flere år. I Nasjonal transportplan er det en målsetting at 8 prosent av reisene i Norge skal skje med sykkel innen 2023, mens for storbyregionene er målet 20 prosent. Bergen har hatt sitt eget mål om 10 % sykkelandel innen 2020.

Sykkelstamveier skal binde byen sammen, ikke motorveier

En ny sykkelstrategi for Bergen er nå ute på høring, med høringsfrist neste uke, opplyser syklistene.no. Der er visjonen at «det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen», og hovedmålet er «at flere skal sykle mer».

Byutviklingsråd Bakervik nevnte i sin tale tre hovedpunkter for endringer i byen:

  • Fra en bilbasert by til en gåby
  • Fra en spredt by til en litt tettere by
  • Fra at motorveier binder bydelene sammen til at sykkelstamveier skal binde dem sammen

– Folk skal kunne sykle trygt, uavbrutt, og tidvis til og med tørt. Fra ytterst i bydelene og helt inn til sentrum. Vi har snudd transportpyramiden vår. Og vi er midt inne i et paradigmeskifte, og sykkel spiller en helt avgjørende rolle i dette skiftet, sa Bakervik ifølge syklistene.no

Bergen Bysykkel har ca 750 sykler til disposisjon, fordelt på om lag 80 stasjoner.


 

- Annonse -