Torsdag kommer dommen i klimasøksmålet

Om lag en måned seinere enn det som først ble antydet, kommer avgjørelsen i rettssaken mellom staten på den ene siden, og Greenpeace og Natur og Ungdom på den andre.

- Annonse -

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er i tillegg partshjelpere til de to miljøorganisasjonene.

Saken står om hvorvidt staten har brutt paragraf 112 i Grunnloven ved å gjennomføre 23. konsesjonsrunde for tildeling av letelisenser for olje og gass i nordområdene.

Før jul ble saken ført som ankesak i Borgarting lagmannssrett, etter at staten vant første runde i Oslo tingrett.

Torsdag 23. januar på formiddagen blir domsslutningen kunngjort.


 

- Annonse -