Foto: Norec.
- Annonse -

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec – tidlegare Fredskorpset) er eit statleg forvaltningsorgan under Utanriksdepartementet og er ein verdibasert arbeidsplass med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer i eit dynamisk miljø. Hovudoppgåva til Norec er forvaltning av tilskot til internasjonale partnarskap som jobbar med utveksling av frivillige og tilsette.

I 2019 var 200 organisasjonar og verksemder frå 24 forskjellige land involvert i 90 ulike partnarskap. Til saman utveksla desse partnarskapa 650 menneske mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Norge. Som Norec skal vi bygge opp eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av unge leiarar.

Stillingsbeskrivelse

No ønskjer vi å ha ein marknadsføringstrainee med på laget. Er du klar for å jobbe med internasjonale spørsmål frå Førde? Vi søker nysgjerrige og kunnskapslystne nyutdanna som vil vere med å utvikle Norec til eit nasjonalt kompetansesenter for internasjonalt utvekslingssamarbeid.

Som marknadsføringstrainee i Norec vil du

 • Jobbe med å formidle Norecs arbeideksternt og internt
 • Jobbe med digital marknadsføring, innhaldsproduksjon, foto og video
 • Publisere i sosiale medium, lage nyheitsbrev og oppdatere nettsider
 • Utforme grafiske produkt og koordinere grafiske tenester
 • Jobbe tett på flinke og dedikerte fagfolk som brenn for sine felt
 • Få ei unik forståing av både styring av ei statleg verksemd, og utveksling som eit utviklingspolitisk verktøy på den internasjonale arenaen

Du har

 • Relevant høgare utdanning innan kommunikasjon, PR, journalistikk, digital marknadsføring eller liknande
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, med god prioriteringsevne

Vi kan tilby deg

 • Ei spanande moglegheit til å være med på å utvikle Norec; eit kompetansesenter for utvekslingssamarbeid
 • Personleg og fagleg utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø med positive og ambisiøse kollegaer
 • Gode velferdsordningar og fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstida

Som Framtidsfylket Trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

Kontaktperson: Morten Rørvik (send epost), tlf 910 05 509.

Tilsetting: August 2020 til august 2021. Stillinga er lønna etter stillingskode 1429 Aspirant.

NB: Alle traineestillingane må søkjast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registrere deg her.


 

- Annonse -