En moskus fotografert i forbindelse med tellingen på Dovrefjell denne uka. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.

Under årets telling av moskusstammen på Dovrefjell ble det funnet 212 dyr. Det er en nedgang fra i fjor, og stammen nærmer seg målet om 200 dyr, melder Miljødirektoratet.

– Resultatene er som vi forventet. Det sier oss at vi har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO).

Tellingen av moskus ble gjort av feltpersonell på bakken. Statens naturoppsyn ledet arbeidet, og fikk bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre.

I fjor ble det identifisert 237 dyr, og av disse er 32 bekreftet døde i løpet av det siste året. SNO forventet å finne i overkant av 200 voksne dyr under årets telling. Resultat ble nøyaktig 200 voksne moskuser.

To voksne kyr felt 27. mars. De var de to siste av 25 dyr som skulle felles i vinter. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.

Under tellingen ble det også identifisert 12 kalver, som ifølge MD er noe lavere enn beregninger av tilveksten i bestanden skulle tilsi.

– Det er ikke uvanlig at dødeligheten blant kalver kan være stor enkelte år. Det har vi blant annet sett ved utbrudd av munnskurv eller lungebetennelse som spesielt rammer kalver, sier Knutsen.

I juli – og kanskje til høsten – skal det gjennomføres telling av kalver på Dovrefjell. Med utgangspunkt i andelen voksne hunndyr er det ventet en kalvetilvekst på 70 dyr i 2020.

I 2017 var bestanden oppe i 250 dyr, og det er de siste årene besluttet å felle en del dyr for å få bestanden ned. Høsten 2019 ble det fattet vedtak om å ta ut 25 dyr i perioden fram til utgangen av mars i år.

– To kyr ble felt fredag ettermiddag og var de siste av de 25 som skal felles. Fellingene er gjort for å redusere bestanden og dermed risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet for arten og skaper konflikt med mennesker og andre interesser, sier Kjartan Knutsen.

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i et område som er definert som kjerneområde for moskus på Dovrefjell.

Fakta om moskus:

  • Moskus lever på Dovrefjell.
  • Moskusen er et klovdyr som naturlig lever i Nord-Amerika og på Grønland.
  • Dyrene kan bli opptil 2,5 meter lange og veie omkring 350–450 kg.
  • Fylkesmannen i Trøndelag har det daglige ansvaret for forvaltning av moskusen. Statens naturoppsyn (SNO) leder det praktiske arbeidet.
  • Det er vedtatt en forvaltningsplan for bestanden som skal holdes på rundt 200 dyr innenfor et definert kjerneområde på Dovrefjell.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?