Besteforeldrene fikk miljøpris i Trondheim

Trøndersk natur- og miljøpris ble nylig tildelt Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i Trondheim for deres innsats for klima og de kommende generasjoner.

Det er Naturvernforbundet som deler ut prisen.

BKA melder dette på sine egne nettsider, og forteller at de fikk prisen for å ha et bredt folkelig engasjement, og at de sammen med barn og unge har utfordret myndighetene og rettssystemet.

BKA er sammen med Naturvernforbundet partshjelpere for Natur og Ungdom og Greenpeace Norge i klimasøksmålet mot den norske staten, som nå er ferdigbehandlet i Høyesterett. Dom er ventet i saken rett over nyttår.

Juryen har ellers blant annet merket seg at Besteforeldrene markerte seg i Paris 2015, da Parisavtalen ble underskrevet, og at de har syklet gjennom landet, informert om sin sak og nådd ut til mange lokale medier.

I sin takketale sa Ola Dimmen fra BKA Trondheim og omegn at prisen er en fantastisk oppmuntring:

«Det er heilt spesielt å få den av Naturvernforbundet som er ein bauta i norsk miljøarbeid og alltid har stått i fremste rekke i kampen for klima og miljø. Når vi ser kven andre som har fått prisen før oss, må det vel også vere lov å seie at vi er stolte over å ha blitt valgt i år.»

Og:

«Vi har ei klimakrise og ei naturkrise, og vi må også innsjå at det er no det gjeld. Det er eit politisk svik viss det ikkje kjem grunnleggande endringar i norsk klima- og miljøpolitikk neste tiåret.»


 

- Annonse -