Med masse snø i terrenget er foringsplassene en redning for mange svarttroster. På bilde en voksen hann med det karakteristiske gule nebbet. Foto: Frode Falkenberg / Norsk Ornitologisk Forening.

Hagefugltellingen 2021 i regi av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) foregår nå, og foreløpig er det rekordoppslutning.

Organisasjonen har så langt mottatt rapporter fra nesten 11 000 foringsplasser og forventer noen tusen ekstra fram mot søndag da tellingen avsluttes. Hittil viser tellingen i snitt 45 fugler pr hage, mens gjennomsnittet i perioden 2008-2020 var 54 fugler per hage. NOF forklarer noe av den relativt store nedgangen i antall fugler med at vi denne vinteren ikke har hatt besøk av de klassiske invasjonsartene, som for eksempel gråsisik, grønnsisik og bjørkefink.

Rekordbesøk av svarttrost og rødstrupe

Svarttrosten har aldri før blitt påvist i så mange hager som i år, ei heller med flere individer, rapporterer NOF. Til nå har den blitt observert i 5 600 hager, og det er talt opp 24 000 individer. Dermed er svarttrosten nå på fjerde plass over de mest utbredte hagefuglene i landet. I fjor havnet den på 9. plass. Det samme gjelder rødstrupen som nå ligger på 6. plass, og har blitt funnet i 44 % av hagene (4570).

Foringsplassene kan bli redningen i kulda

Forklaringen som gis er klimaendringer. Det vanlige har vært at svarttrost og rødstruper trekker ut av landet på høsten. Men etter mange milde vintre etter årtusenskiftet her i Norge, har flere og flere tatt sjansen på å overvintre. Det kan bli farlig i år, frykter NOF, siden vi er inne i en kuldeperiode som ser ut til å kunne vare en stund.

Langvarig kaldt vær med snødekke på bakken kan det bli deres bane, skriver organisasjonen som understreker at da kan foringsplassene være redningen: «De blir som en oase i ørkenen.»

Alle kan fortsette og telle og rapportere fugler på sidene til NOF fram til og med søndag 7. februar.


- Annonse -